UNTRR lansează un proiect european destinat angajaților companiilor de transport rutier

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a lansat proiectul „ TRANS-FORM – Îmbunătățirea nivelului de competențe ale angajaților din domeniul distribuției pentru ocuparea sustenabilă și de calitate a forței de muncă” (Cod MySMIS: 127802) cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul a început la data de 18 octombrie 2019 şi se va derula pe o perioadă de 18 de luni, adresându-se conducătorilor auto și firmelor de transport rutier din 7 regiuni de dezvoltare a României: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia. Valoarea totală a finanțării este de 2.476.273,20, din care 85% reprezintă cofinanțare europeană nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului TRANS-FORM este reprezentat de îmbunătățirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini ale personalului întreprinderilor care asigură distribuția pentru întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform Strategia Națională pentru Competitivitate (SNC) și în domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI).

Proiectul își propune:

– informarea și conștientizarea companiilor de transport rutier cu privire la importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare profesională continuă.
– creșterea performanțelor în plan profesional pentru angajații companiilor care asigură distribuția pentru întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

– sprijinirea companiilor pentru introducerea de programe de formare profesională continuă pentru angajații lor.

La încheierea proiectului, 990 de angajați vor fi conștientizați cu privire la importanța aplicării de programe de formare profesională continuă la locul de muncă pentru a crește competitivitatea companiilor de transport rutier, 330 de angajați (din care minimum 10% să fie angajați vârstnici: 55-64 ani) vor fi înscriși în proiect pentru a urma cursuri de dezvoltare a competențelor și abilităților specifice activității de distribuție, 36 de companii vor fi sprijinite prin activități adaptate nevoilor lor în vederea dezvoltării de programe de formare profesională continuă pentru angajați, iar 3 companii vor fi susținute pentru dezvoltarea și implementarea de programe de formare profesională continuă.

Proiectul va fi implementat în cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale României, cu excepția regiunii București-Ilfov.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Related posts