UNTRR solicită Comisiei Europene să renunțe la aplicarea unui dublu standard în interpretarea Regulamentului 561/2006

UNTRR solicită Comisiei Europene să renunțe la aplicarea unui dublu standard în interpretarea Regulamentului 561/2006 – care nu interzice șoferilor efectuarea odihnei săptămânale în cabina vehiculului. Transportatorii semnalează că actualele interpretări abuzive, contrare prevederilor acestui regulament european în vigoare, introduse de Belgia, Franța (2014) și Germania (2017), prin care aceste țări interzic efectuarea perioadei de repaus săptămânal normale în vehicul, în loc să fie sancționate prin măsuri concrete la nivel european, sunt preluate de Comisia Europeană în propunerile sale de modificare a Regulamentului 561/2006, în defavoarea transportatorilor rutieri români și din estul Europei.

Regulamentul 561 din 2006 este neschimbat din 2006 până în prezent, iar în tot acest timp a fost interpretat de Comisia Europeană și de TOATE statele membre în sensul acceptării efectuării perioadei de repaus săptămânal normale de 45 de ore în cabina autovehiculelor. Începând din 2014, când Franța și Belgia au introdus interpretări naționale contrare prevederilor acestui Regulament european, este inacceptabilă poziția Comisiei Europene de a nu sancționa imediat aceste interpretări naționale divergente – încurajând astfel și alte State Membre, precum Germania să le urmeze în 2017 interzicând efectuarea perioadei de repaus săptămânal normale în cabina autovehiculelor, contrar prevederilor Reg. 561/2006 care sunt în vigoare la acest moment. Întrebarea este când a fost corect interpretat Reg. 561/2006? A fost Reg. 561/2006 corect interpretat în 2006-2014 de Comisia Europeană și de toate statele membre care au permis efectuarea repausului săptămânal normal în cabină sau este corect interpretat începând cu 2014 de Belgia și Franța și începând cu 2017 de Germania, deci de câteva state membre fără să aibă la bază nicio modificare a Reg. 561/2006?

Comisia Europeană trebuie să oprească aceste interpretări naționale abuzive și să renunțe la aplicarea unui dublu standard în interpretarea Regulamentelor Europene în vigoare! Prin actuala sa propunere de modificare a Reg. 561/2006 publicată la 31.05.2017, Comisia trebuie să clarifice aceste aspecte prin validarea interpretării și practicii statelor membre și industriei de transport rutier europene din ultimii 11 ani și nu prin preluarea unor interpretări izolate și abuzive !!!  

Având în vedere că propunerile Comisiei Europene nu sunt încă în vigoare, putând fi modificate pe parcursul complexului proces legislativ european, considerăm abuzive sancțiunile aplicate de autoritățile vest-europene precum cele belgiene, care în prezent acționează împotriva Reg. 561/2006.

UNTRR condamnă aceste acțiuni ale Belgiei, Franței și Germaniei, precum și abordarea Comisiei Europene – și solicită autorităților din România să întreprindă măsuri pentru a asigura aplicarea uniformă a Regulamentului 561/2006 la nivel European, așa cum s-a aplicat timp de 11 ani.  Autoritățile române nu trebuie să mai rămână în inerție ci, alături de statele din Estul Europei și celelalte state membre cu interese comune, ar trebui să ia atitudine în fața abuzurilor venite din partea statelor din Vestul Europei, cu sprijinul Comisiei Europene.

Related posts