Noi norme privind digitalizarea informațiilor despre transportul de mărfuri

Astăzi, Consiliul Europei a adoptat noi norme care vor simplifica modalitățile prin care întreprinderile de transport de mărfuri pot furniza autorităților informații în format digital. Digitalizarea sporită a transportului de mărfuri și a operațiunilor logistice aferente va genera reduceri semnificative ale costurilor suportate de întreprinderi și va îmbunătăţi eficienţa şi sustenabilitatea sectorului transporturilor.

La 26 noiembrie 2019, președinția și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu. Textul convenit a fost aprobat de ambasadorii statelor membre reuniți în cadrul Comitetului Reprezentanților Permanenți (Coreper) la 18 decembrie 2019, iar Consiliul a confirmat acordul politic la 18 februarie 2020.

Noile norme vor crea un cadru juridic uniform pentru utilizarea informațiilor electronice referitoare la transportul de mărfuri pentru toate modurile de transport. Se va solicita tuturor autorităților publice relevante să accepte informațiile puse la dispoziție pe cale electronică pe platforme certificate, ori de câte ori întreprinderile aleg să utilizeze un astfel de format pentru furnizarea de informații cu scopul de a dovedi respectarea cerințelor legislative. Cu toate acestea, întreprinderile vor putea în continuare să prezinte informațiile pe suport de hârtie, dacă preferă acest lucru.

În momentul de fată, majoritatea întreprinderilor de transport de mărfuri și alte părți interesate din sectorul transporturilor utilizează documente pe suport de hârtie.

Votul de astăzi, desfășurat utilizând procedura scrisă, implică adoptarea de către Consiliu a poziției sale în primă lectură. Actul legislativ trebuie acum să fie adoptat de Parlamentul European în a doua lectură înainte de a fi publicat în Jurnalul Oficial.

Noul regulament va intra în vigoare la 20 de zile după publicare. Comisia va adopta specificațiile tehnice relevante înainte ca obligația autorităților publice de a accepta informațiile puse la dispoziție pe cale electronică să intre în vigoare.

Related posts