Derogare de la scutire temporară și limitată a aplicării timpilor de conducere și de odihnă pentru șoferii vehiculelor care transportă marfă

ISCTR ne anunță că, a apărut o notificare de la Comisia Europeană privind aplicarea de către România a derogării prevăzute la art.14 (2) din Regulamentul CE nr. 561/2006. Modificarea apare ca urmare a situației extraordinare de criză din cauza pandemiei de COVID-19 (Coronavirus), ROMÂNIA a convenit cu privire la o scutire temporară și limitată a aplicării timpilor de conducere și de odihnă pentru șoferii vehiculelor care transportă MĂRFURI. Această scutire este acordată în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 și scopul acestui document este de a notifica de îndată Comisia în consecință.

Această scutire temporară se aplică începând cu data de 18.03.2020 și se va desfășura până la data de 16.04.2020. Se va aplica șoferilor implicați în transporturi NAȚIONALE/INTERNAȚIONALE.

ROMÂNIA a precizat că siguranța conducătorilor auto și a drumurilor nu trebuie compromise. Șoferii nu ar trebui să conducă atunci când sunt obosiți – angajatorii rămân responsabili pentru sănătatea și siguranța angajaților lor și a altor participanți la trafic.

Pentru categoria de șoferi menționată mai sus, se va face derogare temporară de la următoarele dispoziții, după cum urmează:

  • Derogare de la Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul 561/2006: înlocuirea limitei maxime zilnice de conducere de 9 ore cu una de 11 ore;
  • Derogare de la Articolul 7 din Regulamentul 561/2006: înlocuirea cerințelor minime de pauze zilnice prin impunerea unei pauze de 45 de minute după 5 ore și jumătate;
  • Derogare de la Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul 561/2006: reducerea cerințelor de repaus zilnic de la 11 la 9 ore;
  • Derogare de la Articolul 8 alineatul (6) din Regulamentul 561/2006: amânarea perioadei de repaus săptămânal la peste șase perioade de 24 de ore.

Scutirea temporară a dispozițiilor descrise mai sus reflectă circumstanțele excepționale care decurg din apariția focarului de COVID-19. ROMÂNIA dorește să sublinieze faptul că, de regulă, ne așteptăm ca întreprinderile să planifice și să gestioneze riscurile de întrerupere a lanțurilor de aprovizionare.

Related posts