Transportatorii vor reducerea fiscalității din domeniul lor de activitate

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR solicită Guvernului României reducerea fiscalității în domeniul transportului rutier de persoane la nivel național, prin aplicarea unei cote de TVA zero la transportul rutier intern de persoane efectuat cu autobuze și autocare, respectiv cu vehicule care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto.

Deși în România transportul internațional de persoane este scutit de plata TVA pentru toate modurile de transport, totuși pentru transportul rutier intern de persoane se aplică cota TVA de 20%. Această situație este nefavorabilă industriei românești de transport cu autobuze și autocare, unde contrar altor moduri de transport (feroviar, aerian), majoritatea companiilor care operează la nivel național sunt IMM-uri și din acest motiv, nu dispun în aceiași măsură precum competitorii lor din alte moduri de transport, de resursele financiare necesare acoperirii costurilor generate de actualul nivel de plată TVA.

Conform Studiului Comisiei Europene TAXUD/2012/DE/334 asupra efectelor economice ale actualelor reguli ale Statelor Membre privind aplicarea TVA în transportul de persoane, în domeniul transportului rutier intern de persoane, 11 Statele Membre aplică cote de TVA reduse până la 3% (de ex. Luxemburg), iar alte State Membre aplică cota TVA zero ( de ex. Marea Britanie, Malta) sau prevăd scutiri de la plata TVA (de ex. Irlanda). În Marea Britanie, majoritatea serviciilor naționale de transport rutier de persoane beneficiază de cotă zero TVA, conform DIRECTIVEI 2006/112/CE A CONSILIULUI privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, care prevede în Anexa X partea B că Statele Membre pot să scutească transportul de persoane și, în măsura în care transportul de persoane este scutit, transportul de bunuri, precum bagaje sau automobile, care însoțesc călătorii, sau prestarea de servicii în legătură cu transportul de persoane.

Având în vedere modelul numeroaselor State Membre UE care aplică o fiscalitate redusă în domeniul transportului rutier intern de persoane, semnalăm faptul că aplicarea cotei TVA zero pentru transportul de persoane la nivel național nu este numai un instrument de fiscalitate al fiecărui Stat, ci și un instrument politic de influențare a comportamentului pasagerilor pentru alegerea transportului cu autobuze și autocare. Conform campaniei mondiale Smart Move de dublare a utilizării transportului rutier de persoane, autobuzele şi autocarele sunt elemente cheie ale mobilității durabile, accesibile tuturor categoriilor sociale – inclusiv familiilor cu venituri scăzute, persoanelor cu dizabilități, studenților sau persoanelor în vârstă, asigurând legături economice vitale pentru muncă, educație, agrement şi turism.

Considerăm că urmând acest model european și în România, respectiv aplicarea unei cote de TVA zero la transportul rutier intern de persoane efectuat cu autobuze și autocare, Guvernul român poate încuraja cetățenii să folosească mai mult transportul colectiv cu autobuze și autocare și să renunțe la autoturismele personale, în scopul asigurării mobilității durabile la nivel local, județean și național, prin optimizarea traficului, reducerea emisiilor și impactului asupra mediului.

Related posts