Toate cazurile în care vă este suspendat dreptul de a conduce autovehicule

Este bine să știți toate cazurile în care vă poate fi suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice ca urmare a săvârșirii unei contravenții. Truckandvan.ro a compilat pentru voi un articol în care vă arată toate cazurile.

Conform art. 103 din OUG 195/2002 Rep., privind circulația pe drumurile publice:

(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule și tractoare agricole sau forestiere se dispune:

a) pentru o perioada de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârșit contravenții care cumulează 15 puncte de penalizare;

b) pentru o perioada de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.

c) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a fost urmărită ca infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, precum și în cazul accidentului de circulație din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane și instanța de judecată sau procurorul a dispus clasarea, renunțarea la urmărirea penală, renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, dacă pentru regula de circulație încălcată prezenta ordonanță de urgență prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

În situația prevăzută la art. 103, alin. (1), punctul c) perioada de suspendare nu se reduce, iar conducătorul auto este obligat sa susțină testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, în caz contrar perioada de suspendare de 90 zile se prelungește cu încă 30 zile.

Testul de cunoaștere a regulilor de circulație se susține în fiecare zi de miercuri începând cu orele 14.00, la Colegiul Tehnic INFOEL din Bistrita, str. Calea Moldovei, nr. 20.

? Conform art. 118 din OUG 195/2002 Rep. , privind circulația pe drumurile publice:

(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravențiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta.

(2) Plângerea suspendă executarea amenzilor și a sancțiunilor contravenționale complementare de la data înregistrării acesteia până la data pronunțării hotărârii judecătorești.

(3) Dovada înregistrării plângerii depuse la judecătorie în termenul prevăzut la alin. (1) se prezintă de contravenient la unitatea de poliție din care face parte agentul constatator, care va efectua mențiunile în evidente și îi va restitui permisul de conducere.

Permisul de conducere este restituit contravenientului în cauză, în baza certificatului de grefă emis de către instanță, după înregistrarea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției.

Din momentul primirii permisului de conducere, dovada cu drept de circulație pentru 15 zile nu mai este valabilă, fiind reținută.

(4) În termen de 15 zile de la data pronunțării hotărârii judecătorești prin care instanța a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, contravenientul este obligat să se prezinte la serviciul poliției rutiere care îl are în evidență pentru a preda permisul de conducere.

În acest caz se reține permisul de conducere și se eliberează o dovadă cu drept de circulație, valabilă până la sfârșitul zilei în care a predat permisul.

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, operează din ziua următoare celei în care a fost predat permisul de conducere.

(5) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (4), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Totodată în caz de neprezentare, conducătorul auto contravenient nu mai poate beneficia de reducerea perioadei de suspendare. Recomandăm ca fiecare persoană interesată să urmărească stadiul soluționării cauzei, utilizând site-ul Portaljust.ro.

? Conform art. 221 din Regulamentul pentru aplicarea OUG 195/2002 Rep., privind circulația pe drumurile publice:

(1) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație;

b) a obținut permis de conducere cu cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei;

c) în ultimii 3 ani de la data săvârșirii faptei pentru care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de măsură;

d) în ultimii 2 ani de la data constatării contravenției pentru care se aplică sancțiunea contravențională complementară nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.

(2) Conducătorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, dacă:

a) perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;

b) a cumulat, din nou, cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce;

c) a fost implicat într-un accident de circulație din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul testării aerului expirat sau al probelor biologice a stabilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub influența alcoolului;

d) sancțiunea contravențională complementară s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roșii și/sau sonore sunt în funcțiune.

Related posts