Recomandări pentru industria de transport rutier după ce Camera Comunelor a respins, prin vot, “alternativele” la Brexit

În data de 27.03.2019, Camera Comunelor a respins, prin vot, toate cele opt “alternative” la Brexit, deși până la sfârșitul acestei săptămâni ar trebui să aprobe Acordul de retragere dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană dacă se dorește ca termenul limită de ieșire a Marii Britanii din UE să fie prelungit până la ora 00:00 din 23 mai 2019. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, termenul limită va fi ora 00:00 pe 13 Aprilie 2019 fără acord.

Din păcate, în prezent, nu există încă indicii clare că un scenariu “fără acord” ar putea deveni “cu acord” privind Brexit.

UNTRR prezintă un material cu recomandări pentru a facilita pregătirea pentru Brexit a industriei de transport rutier de marfă în UE.

I. CONTEXT

Regatul Unit (Marea Britanie) nu mai este programat să părăsească Uniunea Europeană (UE) la ora 00:00, în ziua de 30 martie 2019. În urma solicitării Guvernului britanic de a amâna termenul limită de ieșire din UE, șefii de stat ai UE au convenit la 22 martie 2019 să ofere Marii Britanii două opțiuni:

Opțiunea 1: Camera Comunelor din Marea Britanie aprobă Acordul de retragere în săptămâna din 25 – 29 martie 2019. În acest caz, ieșirea Marii Britanii din UE este prelungită până la ora 00:00 din 23 mai 2019. Apoi, o perioadă de tranziție de cel puțin 19 luni va începe, timp în care Marea Britanie și UE pot negocia și conveni asupra unui viitor acord privind relațiile dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană.

Opțiunea 2: Camera Comunelor din Marea Britanie nu aprobă Acordul de retragere în săptămâna din 25 – 29 martie 2019. În acest caz, ieșirea Marii Britanii din UE este prelungită până la ora 00:00 din 33 aprilie 2019, situație în care Marea Britanie ar putea părăsi UE fără un acord.

Este important de menționat că șefii de stat ai UE au aprobat în mod oficial și documentul de clarificare suplimentar pe care Guvernul britanic l-a convenit cu Comisia Europeană la Strasbourg săptămâna trecută. Un Brexit “fără acord” prezintă implicații serioase pentru companiile de transport rutier de mărfuri și logistică din Regatul Unit, UE27 și SEE (Spațiul Economic European).

Având în vedere incertitudinea persistentă în ceea ce privește natura ieșirii Marii Britanii din UE și o posibilă relație post-Brexit între UE și Regatul Unit, furnizarea informațiilor corecte pentru operatorii de transport rutier de marfă și logistică rămâne o provocare. Scopul acestei informări este de a furniza informații cu privire la aspectele în care există deja certitudine și de a atrage atenția asupra eventualelor acțiuni suplimentare. Precauția rămâne esențială datorită incertitudinii situației.

Încă de la sfârșitul anului 2018, Comisia Europeană (CE) a sporit pregătirile pentru un potențial Brexit “fără acord”. În 19.12.2018,  a fost prezentat un plan de contingență care cuprinde o serie de propuneri legislative în cazul în care Regatul Unit ar părăsi UE fără un acord. Planul și propunerile legislative conțin măsuri unilaterale ale UE privind accesul la piața UE a transportatorilor rutieri stabiliți în Regatul Unit. Regulamentul final a fost adoptat la 19 martie 2019 și va intra în vigoare în ziua ieșirii Marii Britanii din UE, în cazul în care nu există un acord. Regatul Unit intenționează să adopte prin reciprocitate orice măsuri adoptate de UE27.

De asemenea, UE își intensifică activitatea contingen în domeniul vamal. Guvernul Regatului Unit și mai multe state membre ale UE27 au luat, de asemenea, măsuri contingente pentru a permite continuitatea pe o perioadă de tranziție într-un scenariu “fără acord” și au publicat informații suplimentare referitoare la procedurile vamale și cerințele privind transport rutier de marfă și logistică.

II. INFORMAȚII GENERALE

Operatorii de transport ar trebui să se pregătească din timp, în condițiile în care multe aspecte sunt incerte? 

În cazul în care nu se va ajunge la niciun acord până la 13 aprilie 2019, operatorii de transport rutier de marfă și logistică din UE, SEE și Regatul Unit vor fi obligați să respecte formalitățile vamale. Mărfurile vor trebui declarate pentru import și export. Operatorii de transport rutier de marfă și  logistică nu sunt responsabili pentru acest lucru, dar vor trebui să se asigure că dețindocumentația vamală și declarația de export corespunzătoare pentru încărcătură înainte de plecarea în cursă. Vehiculele pot fi întoarse, ținute la graniță sau pot fi sancționate în cazul în care documentația vamală este incompletă.

Vor fi reintroduse autorizațiile de transport?

În cazul în care va fi convenit un acord de liber schimb UE-Regatul Unit, Regatul Unit ar dori să urmărească o conectivitate continuă și un acces liberalizat, care să includă operațiuni de transport de la un punct la alt punct (bilateral), tranzit, terță țară și cabotaj, fără a fi nevoie de autorizații. Un astfel de acord devine din ce în ce mai puțin probabil pe termen scurt.

În data de 13 aprilie 2019, în cazul în care nu se va încheia un acord, Regatul Unit a confirmat că va continua să recunoască licența comunitară pentru a se asigura că operatorii de transport din UE și SEE pot continua să transporte mărfuri spre și din Regatul Unit. Pentru operatorii de transport rutier de marfă și logistică stabiliți în Regatul Unit, licențele comunitare și copiile lor conforme eliberate de autoritățile competente din Regatul Unit pot fi utilizate în continuare în temeiul regulamentului UE de contingență și vor fi înlocuite cu un echivalent britanic după expirarea acestora.

REGULAMENTUL (UE) privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune, adoptat de Consiliu la 19 martie 2019, asigură acces liberalizat pe termen scurt pentru transportatorii stabiliți în Regatul Unit până la 31 decembrie 2019, în cazul în care nu va exista un acord între UE și Marea Britanie. De asemenea, și Regatul Unit va asigura, prin reciprocitate, acces liberalizat pentru transportatorii stabiliți în UE și SEE. Aceastaînseamnă că vor rămâne în vigoare Regulamentele nr. 1071/2009, 1072/2009, astfel încât transportatorii din UE care dețin o licență comunitară pot continua să își desfășoare activitățile în Marea Britanie, inclusiv să efectueze operațiuni de cabotaj și tranzit, fără a avea nevoie de o autorizație de transport. La 13 aprilie 2019, transportatorii din UE nu vor avea nevoie de autorizații CEMT pentru operațiunile de transport în Marea Britanie.

Vor exista controale la frontieră?

Autovehiculele grele de transport marfă care intră în Marea Britanie sau care ies din Marea Britanie sunt oprite la frontieră în vederea verificării identității și, atunci când intră în Marea Britanie se mai efectuează și controale împotriva migrației ilegale. Acestea din urmă sunt aleatorii, dar deja provoacă timpi de așteptare mari la frontiere.

Provocările legate de criza migrației ilegale vor continua. Verificarea autovehiculelor în vederea depistării persoanelor clandestine vor continua să fie efectuate la frontierele din afara UE și ar putea fi întărite aleatoriu. Transportatorii români sunt sfătuiți să facă instructaje cu șoferii pentru prevenirea incidentelor cu imigranții atunci când conduc în Regatul Unit pentru că, în cazul în care sunt depistate persoane clandestine în autovehicul, amenzile sunt foarte mari.

Anumite mărfuri, cum ar fi fructele și legumele proaspete, carnea, peștele, florile, vor fi, de asemenea, supuse controalelor fitosanitare la frontiere și ar putea necesita pregătirea unei documentații specifice. Alte tipuri de mărfuri, cum ar fi animale vii sau deșeurile, pot, de asemenea, să facă obiectul unor cerințe suplimentare specifice. Operatorii de transport rutier de marfă și de logistică ar trebui să verifice întotdeauna cu clienții lor aceste aspecte referitoare la verificările care ar fi necesare și dacă va fi disponibilă documentația necesara. Autovehiculele pot fi oprite în cazul în care documentele nu sunt complete. Regatul Unit a precizat că nu va impune verificări sistematice pentru astfel de mărfuri.

Pe ambele părți ale Canalului Mânecii sunt întreprinse diferite inițiative în vederea reducerii cozilor lungi de autovehicule de transport marfă la punctele de trecere a frontierei, prin construirea unor zone suplimentare de parcare pentru camioane și prin testarea măsurilor de filtrare pentru a se apropia, treptat, de punctele de control.

În cazul în care va fi un Brexit fără acord, se vor adăuga controale pentru mărfurile provenite din țări terțe. Regatul Unit a specificat deja că nu va introduce controale vamale sistematice la granițele sale într-un mod care interferează cu fluxul de trafic de marfă. Regatul Unit s-ar putea să direcționeze mărfurile sensibile taxabile către anumite puncte pentru verificări (a fost menționat Heathrow). UE nu a făcut un astfel de angajament. Trebuie remarcat faptul că procedurile pot varia în funcție de punctul de ieșire din UE.

III. PERIOADA IMEDIAT URMĂTOARE DUPĂ IEȘIREA MARII BRITANII DIN UE

Începând cu 13 aprilie 2019, în cazul în care nu există un acord, Marea Britanie va deveni o țară terță și dacă va ieși fără un acord, vor fi introduse formalități vamale. Regatul Unit a aderat laConvenția privind regimul de tranzit comun (CTC). Carnetele TIR, de asemenea, se vor putea utiliza.  În cazul unui Brexit fără acord, nu va exista o perioadă de tranziție pentru respectarea procedurilor vamale care se vor aplica începând cu 13 aprilie 2019.

Operatorii de transport rutier din UE vor continua să transporte mărfuri în Regatul Unit cu licențele comunitare existente iar CPC – ul va fi, în continuare, recunoscut. Pentru operatorii de transport britanici, va exista o perioadă de tranziție pentru accesul la piața transportului rutier de mărfuri în cazul în care Regatul Unit va părăsi UE fără un acord. Transportatorii britanici vor beneficia de accesul la piața internă a UE până la 31 decembrie 2019, în cazul unui Brexit fără acord. Drepturile de acces includ transporturile bilaterale cu plecare și destinație în UE sau în Regatul Unit, operațiunile de tranzit, cabotaj și transport terță țară între statele membre ale UE27. Pentru operațiunile de și transporturile terță țară în primele 4 luni, vor fi permise două operațiuni de transport în decurs de 7 zile înainte de întoarcerea obligatorie în Regatul Unit. În cursul următoarelor 3 luni, doar o singură operațiune de transport va fi permisă în decursul unei perioade de zile. În această perioadă, o serie de norme tehnice și sociale ale UE vor continua să se aplice companiilor de transport cu sediul în Regatul Unit care activează în UE. Acestea includ regulile privind timpii de conducere și de odihnă, tahograful, masele și dimensiunile maxime admise, limitatorul de viteză și regulile privind centura de siguranță.

IV. PROCEDURI VAMALE

În absența unui acord de retragere și a unei perioade de tranziție, Regatul Unit va deveni o țară terță începând cu 13 aprilie 2019, iar formalitățile vamale vor fi introduse deoarece Marea Britanie nu va mai fi membru al Uniunii Vamale UE. La rândul său, UE a subliniat că, în cazul unui Brexit “fără acord”, toată legislația UE relevantă privind mărfurile importate și exportate se va aplica de la data retragerii. Statele membre vor trebui să fie pregătite să aplice Codul Vamal al Uniunii și normele relevante privind impozitarea indirectă pentru toate importurile și exporturile din și către Regatul Unit. Acestea ar trebui să utilizeze posibilitățile existente de a emite autorizații pentru măsurile de facilitare prevăzute în Codul Vamal al Uniunii. Statele membre vor utiliza mai multe documente pentru vămuire în și dinspre Regatul Unit. Sistemul TIR va deveni, de asemenea, un instrument util de vămuire.

Vor trebui operatorii de transport să se ocupe de formalitățile vamale?

Aceasta este alegerea operatorului de transport rutier de mărfuri și logistică care poate lăsa acest aspect la latitudinea clientului sau poate apela la un reprezentant, caz în care operatorul va trebui să verifice dacă toate documentele sunt disponibile și completate corespunzător și că toate formalitățile sunt respectate. În caz contrar, autovehiculul poate fi oprit.

În cazul în care operatorii de transport rutier de marfă și logistică decid să se ocupe singuri de formalitățile vamale, aceștia vor trebui să solicite un Număr de Înregistrare și Identificare a Operatorilor Economici (EORI) de la autoritățile vamale naționale competente. Acest număr de identificare este necesar atunci când o companie dorește să se ocupe de formalitățile vamale.

Chiar și atunci când companiile utilizează un reprezentant, iar declarațiile se fac în nume propriu, este necesar un număr EORI. În cazul unui Brexit fără un acord, companiile care se hotărăsc să se ocupe de formalitățile vamale ar putea fi obligate să solicite mai mult de un număr EORI. Numerele EORI obținute într-un stat membru UE27 vor permite numai exportul din și importul către UE. Un număr EORI din Regatul Unit va fi necesar pentru exportul din și importul către Regatul Unit. Partenerii pot fi solicitați să se ocupe atât de importuri, cât și de exporturi.

Companiile de transport rutier și de logistică, alături de conducătorii auto, ar trebui să cunoască procedurile vamale pentru a evita timpii de așteptare la frontiere, atunci când nu au fost îndeplinite toate formalitățile.

Este necesar ca firmele de transport rutier să obțină Statutul de Operator Economic Autorizat (AEO)?

În prezent, foarte puțini operatori de transport rutier de marfă au statutul de AEO, deoarece nu este necesar și necesită investiții și eforturi considerabile pentru a-l obține. Obținerea AEO va oferi beneficii numai dacă o companie decide să se ocupe singură de formalitățile vamale. Pentru a putea beneficia de acest statut în UE și în Regatul Unit, va fi necesar un acord de recunoaștere reciprocă între cele două părți. Aceasta înseamnă că, în cazul unui Brexit fără un acord, va trebui să se solicite un statut AEO în UE27 și în Regatul Unit, pentru ca operatorul să poată beneficia de acest statut pe ambele părți ale Canalului Mânecii.

Ce reguli se vor aplica combustibililor și lubrifianților utilizați de autovehicule și containere speciale?

În cazul în care nu se semnează un acord, Regatul Unit devine o țară terță la 13 aprilie 2019, iar dispozițiile Directivei 2003/96/CE privind impozitarea produselor energetice și a electricității nu se vor mai aplica autovehiculelor înregistrate în Regatul Unit care intră în UE. În schimb, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1186/2009 de stabilire a unui sistem comunitar de scutire de drepturi vamale se vor aplica acestor autovehicule. Prezentul regulament specifică faptul că combustibilii și lubrifianții din rezervorul standard al vehiculului sunt scutiți de taxe la intrarea în UE. Cu toate acestea, statele membre pot decide să limiteze scutirea la 200 de litri. Reguli speciale pot fi aplicate și în zonele de frontieră situate la 25 km de graniță.

Nu se cunosc încă mai multe detalii privind cerințele ce se vor aplica autovehiculelor din UE 27 și containerelor speciale care intră în Marea Britanie.

V. ACCESUL LA PIAȚĂ

Regulamentul european de contingență  privind transportul rutier a fost aprobat de UE. Acest lucru înseamnă că, în cazul unui rezultat “fără acord”, transportatorii britanici vor putea să realizeze operațiuni de transport rutier spre, dinspre și în interiorul UE, precum și operațiuni de cabotaj limitat și terță țară. Măsura va expira la data de 31 decembrie 2019.

În cazul în care Marea Britanie va părăsi UE fără un acord la data de 13 aprilie 2019, guvernul britanic a confirmat că va continua să recunoască o licență comunitară emisă în UE, măsură menită să faciliteze faptul că operatorii de transport rutier și logistică pot continua să transporte mărfuri către și dinspre Marea Britanie. Regatul Unit a stabilit deja legislația necesară pentru a confirma acest lucru. Legislația continuă efectele Regulamentelor UE (CE) nr. 1071/2009 și nr. 1072/2009. Aceasta înseamnă că transportatorii rutieri din UE care dețin o licență comunitară vor putea continua să desfășoare activități în Marea Britanie, așa cum procedau și înainte, fiind incluse cabotajul și tranzitul, fără a fi necesară o autorizație CEMT.

Pentru firmele stabilite în Marea Britanie, licențele comunitare și copiile conforme, eliberate de către autoritățile din Regatul Unit, vor putea fi utilizate în continuare în cadrul regulamentului UE de contingență și vor fi înlocuite cu un echivalent din Regatul Unit.

Întrucât au fost adoptate măsurile UE, s-a redus utilizarea permiselor CEMT. Guvernul britanic a asigurat o alocare suplimentară a permiselor CEMT pentru a fi utilizate pentru transporturilor care nu intră sub incidența regulamentului UE de contingență (în special operațiunile care tranzitează UE către țări din afara UE). Permisele CEMT permit operațiuni de la un punct la celălalt (transport bilateral), tranzit și terță țară. Cabotajul nu este permis în cadrul CEMT. În cadrul sistemului CEMT, șoferii trebuie să se întoarcă în țara de origine a companiei în mod regulat. În plus, la bordul vehiculelor trebuie să se regăsească documente care să confirme standardul de emisii al vehiculului.

Totodată, șoferii vor trebui să aibă la bordul vehiculelor o asigurare Carte Verde ca dovadă a asigurării RCA atunci când acesta se află într-o altă țară. Marea Britanie face parte din țările Carte Verde în virtutea apartenenței la UE. UE trebuie să ia o decizie administrativă care să permită Regatului Unit să rămână în cadrul acestui sistem, iar Regatul Unit, desigur, îndeplinește toate aceste cerințe. În cazul în care UE nu va lua această decizie în timp util înainte de ieșirea Regatului Unit, este posibil să fie solicitată o asigurare Carte Verde atât în UE, cât și în Marea Britanie.

Transportul neînsoțit va deveni mai atractiv?

Dacă accesul la piața transportului rutier de marfă se restricționează, trimiterea de semiremorci sau remorci neînsoțite către și dinspre Regatul Unit ar putea deveni o opțiune. Formalitățile vamale vor trebui respectate. Capacitatea disponibilă pentru alte moduri de transport ar putea fi limitată. S-ar putea înregistra timpi de așteptare și întârzieri suplimentare care ar putea avea un impact asupra obligațiilor contractuale. Ar trebui stabilite parteneriate pentru a se asigura preluarea unităților neînsoțite.

Operatorii de transport rutier de marfă și de logistică ar trebui să discute acest lucru cu clienții lor și să informeze alți furnizori de transport modal despre disponibilitatea și formalitățile vamale care trebuie respectate în timp util. În cazul în care semiremorcile din Regatul Unit sunt tractate de vehicule înmatriculate în UE, semiremorcile din Regatul Unit ar trebui să aibă propriul număr de înmatriculare.

Se vor schimba regulile de acces la piață pentru transportul în cont propriu?

În prezent, transportul rutier de mărfuri în cont propriu poate fi efectuat fără acces la profesie și la licența comunitară. Transportul în cont propriu este, de asemenea, în general scutit de cerința de a deține o autorizație CEMT, însă multe state membre sunt rezervate cu privire la această situație. Încă nu este sigur în ce măsură transportul rutier de mărfuri în cont propriu va necesita o licență sau autorizații specific în aceste țări.

Ce reguli tehnice și sociale se vor aplica?

La 13 aprilie 2019, Marea Britanie va continua să aplice regulamentele AETR privind timpii de conducere și odihnă și tahografe. Trebuie remarcat că la 15 iunie 2019 tahograful inteligent va în vigoare pentru vehiculele nou înmatriculate. Acest lucru se va întâmpla în timpul perioadei de tranziție în cazul în care Marea Britanie va primi una. Indiferent de scenarii, Regatul Unit va continua să introducă tahograful inteligent.

Se așteaptă ca Regatul Unit să poată controla vehiculele înmatriculate în UE echipate cu un tahograf inteligent. Pe site-ul Agenției de Standarde pentru Șoferi și Vehicule (DVSA), utilizatorii pot găsi deja informații despre introducerea tahografului intelligent. Cerințele pentru obținerea unui nou card au fost stabilite și pot fi consultate oficial. Eliberarea cardului va începe la 15 martie 2019.

Certificatele și atestatele vor rămâne valabile?

La 13 aprilie 2019, certificatele de competență profesională ale managerilor de transport eliberate de autoritățile din Marea Britanie vor înceta să mai fi valabile în UE. Cu toate acestea, ele vor fi în continuare valabile pentru operatorii de transport rutier britanici atunci când vor efectua transporturi în conformitate cu regulamentul UE de contingență sau când vor utiliza o autorizație CEMT. Operatorii din UE care au CPC emis de Marea Britanie ar trebui să îl schimbe cu un CPC emis de statul membru relevant înainte de ziua ieșirii din UE a Regatului Unit. Autoritățile din Marea Britanie au declarat că certificatele emise de un stat membru al UE sau SEE vor fi acceptate în Regatul Unit.

Atestatele de conducător auto transport marfă (CPC) emise de autoritățile britanice vor înceta, de asemenea, să fie valabile în UE. Cu toate acestea, ele vor fi valabile în continuare pentru șoferii care lucrează pentru operatorii britanici atunci când vor efectua transporturi în conformitate cu regulamentul UE de contingență sau când vor utiliza o autorizație CEMT. Certificatele emise de un stat membru al UE sau SEE vor fi acceptate în Regatul Unit.

Șoferii din Marea Britanie sau din UE care lucrează pentru o companie stabilită în UE27, dar care dețin CPC emise în Regatul Unit ar trebui să le schimbe pentru CPC emise de statul membru relevant înainte de ziua ieșirii din UE a Regatului Unit. În caz contrar, vor trebui să urmeze o formare profesională în statul membru UE27 în care își are sediul angajatorul. Mai multe informații se găsesc în ghidul guvernului britanic privind conducerea în spațiul european după ieșirea din UE pentru șoferii de camioane și vehicule de transport mărfuri.

Șoferii profesioniști din Regatul Unit care nu sunt rezidenți pe termen lung în UE și care sunt angajați la o companie stabilită în UE27 vor trebui să obțină un atestat de conducător auto transport marfă din țările terțe de la autoritatea competentă din statul membru în care este stabilită societatea.

Statele membre care sunt părți contractante ale Convenției de la Viena din 1968 privind traficul rutier sau ale Convenției de la Geneva din 1949 privind traficul rutier (cei care nu au ratificat pe cel inițial) vor avea un sistem de recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere cu permisul internațional de conducere (IDP) și a documentelor de înmatriculare a autovehiculelor. Regatul Unit a emis recomandări privind permisele internaționale de conducere atunci când cetățenii călătoresc în UE și în țări terțe.

O viză nu va fi necesară pentru a intra în Marea Britanie sau pentru cetățenii britanici pentru a intra în UE. Cu toate acestea, este recomandat ca șoferii profesioniști să folosească mai degrabă un pașaport decât un buletin de identitate pentru călătoriile spre și dinspre Marea Britanie.

VI. CERINȚE SANITARE ȘI FITOSANITARE

În absența unui acord de retragere și a unei perioade de tranziție, intrarea în UE a mai multor mărfuri și animale care fac obiectul normelor sanitare și fitosanitare va fi interzisă, cu excepția cazului în care Regatul Unit este acceptat ca țară terță “listată”. Regatul Unit va trebui să îndeplinească toate condițiile aplicabile prevăzute de legislația veterinară a UE, pentru a permite intrarea animalelor vii și a produselor de origine animală. Regatul Unit a inițiat deja procedura de solicitare pentru a deveni o țară “listată”. Atunci când Regatul Unit va deveni o țară “listată”, vor fi necesare condiții stricte de sănătate la importurile din țările terțe, iar aceste importuri vor trebui supuse controalelor sanitare și fitosanitare de către autoritățile statelor membre la punctele de control la frontieră. Marea Britanie se așteaptă ca acestea să fie finalizate imediat de UE sau foarte curând după 13 aprilie. Noile puncte de control la frontiere și cele existente care sunt extinse vor trebui aprobate de Comisia Europeană.

Regatul Unit a emis o notă care indică faptul că, în cazul unui Brexit fără un acord, nu ar exista nicio modificare imediată a procedurilor actuale de import, în cazul în care mărfurile sau animalele provin direct din UE27.

Prin urmare, nu vor exista noi controale privind astfel de bunuri din UE. Cu toate acestea, întreprinderile care importă mărfuri controlate din afara UE ar putea să nu poată utiliza locațiile RoRo și Eurotunnel dacă Marea Britanie părăsește UE fără un acord.

Produsele de origine animală din țările care nu sunt membre ale UE și care tranzitează UE spre Marea Britanie trebuie să intre în Regatul Unit printr-un BIP, iar produsele alimentare cu risc ridicat care nu sunt de origine animală provenite din țările care nu sunt membre ale UE și care tranzitează UE spre Marea Britanie trebuie să intre în Regatul Unit printr-un DPE.

În Regatul Unit, sunt disponibile următoarele ghiduri: importul de animale, produse de origine animală și alimente și furaje cu grad ridicat de risc care nu sunt de origine animală după ieșirea din UE; exportul de animale, produse de origine animală, pește și produse pescărești către UE după ieșirea din UE; importul și exportul de plante și produse vegetale în cazul în care Regatul Unit părăsește UE fără un acord; comercializarea și circulația speciilor pe cale de dispariție protejate de CITES, dacă nu există niciun acord de retragere.

VII. AMBALAJE DIN LEMN, INCLUSIV PALEȚI

La 13 aprilie 2019, în cazul în care nu se va semna un acord, Marea Britanie va deveni o țară terță. Acest lucru va avea impact asupra ambalajelor din lemn, inclusiv paleții utilizate pentru a transporta mărfuri din Regatul Unit în UE, deoarece normele privind ambalajele din lemn provenite din țări terțe sunt mai stricte decât cele utilizate pentru comerțul intracomunitar.

Legislația UE specifică faptul că toate ambalajele din lemn care provin din țări terțe trebuie să fie tratate termic sau prin fumigare, trebuie să aibă 3 însemne cu codul ISPM15 și simbolul IPPC. Există câteva excepții: dacă lemnul are o grosime de 6 mm sau mai puțin; materialul este realizat în întregime din lemn prelucrat, folosind lipici, căldură și presiune; materialul este utilizat pentru comerțul intracomunitar.

Regatul Unit s-a angajat să păstreze normele actuale privind importul de paleți și nu intenționează să schimbe legislația privind controlul ambalajelor din lemn.

VIII. TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE – ADR

Acordul european privind transportul rutier de mărfuri periculoase (ADR) va continua să se aplice tuturor transporturilor rutiere de mărfuri periculoase în și dinspre Marea Britanie în orice scenariu post-Brexit. Regatul Unit a modificat normele de punere în aplicare a Acordului ADR pentru a elimina deficiențele care vor apărea după ieșirea din UE. Normele modificate vor intra în vigoare în ziua în care Regatul Unit va părăsi UE.

Related posts