Patronatele din transporturile rutiere solicită publicarea cât mai rapită a Hotărârii privind stabilirea tarifelor de primă maxime RCA în Monitorul Oficial

Patronatele din transporturile rutiere – UNTRR, FORT, APTE 2002, APULUM, ARTRI salută adoptarea de către Guvern a Hotărârii privind stabilirea tarifelor de primă maxime RCA aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto și solicită transmiterea acesteia cât mai urgent spre publicare în Monitorul Oficial.

Patronatele din transporturile rutiere solicită Parlamentului o nouă lege a asigurărilor RCA care să fie elaborată și finalizată în 3-6 luni dupã expirarea primelor 6 luni de plafonare a tarifelor, iar aceasta trebuie sã ținã cont de toate problemele identificate pe perioada de aplicare a OUG 54/2016, astfel încât să îndrepte toate neajunsurile legislației actuale.

Noua lege RCA va trebui să asigure transparență totală în privința modului de calcul al tarifelor de primă RCA pe toate categoriile de autovehicule deținute de persoanele fizice și juridice în raport cu daunalitatea înregistrată și evoluția pozitivă sau negativă a acesteia, să asigure compensarea directă și să prevadă măsuri eficiente de creștere a gradului de cuprindere în asigurare.

Related posts