Evoluția pieței asigurărilor în primele trei luni ale anului 2020

Societățile de asigurare, autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, au subscris, în primele trei luni din acest an, prime brute subscrise în valoare de 2,95 miliarde lei, în creștere cu 8,8% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Tendința de consolidare a pieței asigurărilor de viață a continuat și pe parcursul trimestrului I al anului 2020. Aceasta a înregistrat o creștere de 7,2%, în comparație cu intervalul similar al anului 2019. Cu toate acestea, piața asigurărilor din România rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, ce deține o pondere de 79% din totalul primelor brute subscrise (PBS).

La sfârșitul lunii martie a anului 2020, toate societățile de asigurare îndeplineau atât cerințele necesarului de capital de solvabilitate (SCR), cât și cerințele minime de capital (MCR). De asemenea, ratele SCR și MCR, calculate la nivelul pieței ca raportul dintre totalul fondurilor proprii eligibile să acopere cerințele de capital și valoarea totală a necesarului de capital, au înregistrat valori supraunitare, în creștere comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior. Rata SCR la nivelul pieței s-a situat la un nivel de 1,73, iar rata MCR la o valoare de 4,31.

La 31 martie 2020 activau pe piața asigurărilor 28 de societăți de asigurare, autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, dintre care 15 au practicat numai activitate de asigurări generale (AG), 7 au practicat numai activitate de asigurări de viață (AV) și 6 au practicat activitate compozită.

Piața asigurărilor din România rămâne caracterizată de un grad mediu spre ridicat de concentrare. În trimestrul I al anului 2020, aproximativ 89% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societăți de asigurare din cele 28 de societăți autorizate.

Prime brute subscrise AG+AV

PBS aferente asigurărilor generale (AG) s-au ridicat, în intervalul ianuarie – martie al anului 2020, la valoarea de aproximativ 2,34 miliarde lei, în creștere cu 9,2% față de aceeași perioadă a anului anterior, iar PBS aferente asigurărilor de viață (AV) au însumat aproximativ 616 milioane lei, cu 7,2% mai mult față de trimestrul I al anului 2019.

Indemnizații brute plătite (AG+AV)

În trimestrul I al anului 2020, societățile de asigurare au raportat indemnizații brute plătite – IBP (excluzând maturități și răscumpărări parțiale și totale), cumulat pentru cele două categorii de asigurări (AG+AV), în sumă de 1.581.749.239 lei. Din această sumă, 1.523.522.090 lei reprezintă IBP pentru contractele de asigurări generale (96%), în creștere cu 13% față de trimestrul I al anului 2019. Pentru segmentul asigurărilor de viață, asigurătorii au raportat IBP în valoare de 58.227.149 lei, cu circa 15% mai mult comparativ cu perioada similară a anului 2019.

Rata daunei

Rata combinată a daunei, calculată pe date cumulate pentru toate clasele de asigurări generale, a fost, în primele trei luni ale anului, de 102,98%, în scădere comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când s-a situat la 110,63%.

Piața RCA

Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA, în primele trei luni ale anului 2020, a atins nivelul de aproximativ 1,01 miliarde lei, restul până la totalul clasei A10 (1,07 miliarde lei) reprezentând asigurările transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuș și asigurările RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor. Comparativ cu primul trimestru al anului precedent, valoarea primelor brute subscrise a crescut cu circa 4%.

La 31 martie 2020, cele mai mari ponderi au fost deținute de polițele cu o valabilitate de 6 luni (aproximativ 34,65%), respectiv 12 luni (32,87%).

Pe ansamblul întregii piețe, prima medie RCA anualizată a crescut ușor, cu aproximativ 4%, în trimestrul I al acestui an, comparativ cu același trimestru din anul precedent, înregistrând valoarea de 632 lei.

Dauna medie RCA plătită pentru vătămări corporale, în primele trei luni ale anului 2020, a crescut comparativ cu trimestrul I din anul precedent cu aproximativ 2%, iar cea pentru daune materiale s-a majorat cu circa 1%.

În primele trei luni din anul 2020, asigurătorii RCA, autorizați și supravegheați de A.S.F., au încheiat un număr de 55.714 clauze de decontare directă, primele brute subscrise aferente acestora fiind de 5.565.638 lei.

 

Asigurările de locuințe

La 31 martie 2020, numărul de contracte în vigoare aferente asigurărilor obligatorii de locuințe a crescut cu circa 3%, iar primele brute subscrise, cu aproximativ 7%. În același timp, indemnizațiile brute plătite au scăzut cu 7%.

Subscrierile aferente asigurărilor facultative de locuințe au înregistrat, pe parcursul primului trimestru al anului 2020, o creștere de aproximativ 1%, comparativ cu primul trimestru din anul precedent. Indemnizațiile brute plătite au înregistrat o ușoară scădere, iar numărul de contracte noi încheiate în perioada de raportare a crescut cu 5%.

Asigurările de sănătate

Asigurările de sănătate au cumulat, la finalul trimestrului I al acestui an, prime brute subscrise în valoare de aproximativ 142 milioane lei, în creștere cu aproximativ 53% față de aceeași perioadă a anului 2019 astfel:

  • primele brute subscrise aferente asigurărilor generale au fost în sumă de 89 milioane lei, în creștere cu aproximativ 44% și au reprezentat circa 63% din totalul PBS pentru activitatea de asigurări de sănătate;
  • primele brute subscrise aferente asigurărilor de viață au atins valoarea de 53 milioane lei, în creștere cu circa 72%.

Sucursale

La 31 martie 2020 activau pe piața asigurărilor 13 sucursale, dintre care 10 au practicat activitate de asigurări generale și 3 au practicat activitate de asigurări de viață.

Sucursalele au cumulat, la finalul lunii martie 2020, prime brute subscrise în valoare de 248 milioane lei, în creștere cu aproximativ 21% față de aceeași perioadă din anul precedent. În același timp, sucursalele au raportat indemnizații brute plătite, cumulat pentru cele două categorii de asigurări, în sumă de circa 81 milioane lei.

 Brokerii de asigurare

La 31 martie 2020 figurau înregistrați în evidențele Autorității de Supraveghere Financiară un număr de 298 de brokeri autorizați, dintre care 287 de societăți active, 10 societăți cu activitatea suspendată și o societate cu activitatea interzisă temporar.

În urma centralizării raportărilor transmise de companiile de brokeraj, la data de 31.03.2020, a fost constatată o creștere cu 15% a valorii primelor intermediate pentru asigurări generale și asigurări de viață, față de aceeași perioadă a anului 2019, de la 1.670.365.009 lei la 1.920.991.817 lei. În primul trimestru al anului 2020, brokerii de asigurare și/sau reasigurare au intermediat 65,1% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două categorii de asigurare, în creștere față de perioada similară a anului 2019.

Veniturile din activitatea de intermediere obținute de brokerii de asigurare, în primul trimestru al anului 2020, au crescut cu 13,64% față de aceeași perioadă a anului 2019, de la 295.255.037 lei la 335.534.558 lei.

Related posts