COTAR: Decontarea directă va duce la dispariţia oligopolului de pe piaţa RCA din România

Decontarea directă este benefică pentru piaţa de asigurări şi va duce la dispariţia oligopolului de pe piaţa RCA din România, susţin reprezentanţii Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) într-un comunicat transmis redacției noastre.

“Considerăm că introducerea regulii decontării directe este una dintre soluţiile la problemele existente pe piaţa RCA din România şi poate aduce reale beneficii celor 8 milioane de plătitori de poliţe RCA din ţară. Ne aflăm într-o situaţie critică, în care, în lipsa unor măsuri legislative adecvate, există riscul ca asiguratorii RCA rău platnici să acapareze peste 90% din piaţă, lăsând consumatorii şi persoanele prejudiciate fără posibilitatea reparaţiei vehiculelor şi a recuperării prejudiciilor suferite. Prin introducerea acestui principiu, consumatorul de asigurări va fi responsabilizat să aleagă un asigurator RCA de calitate şi va avea mai multe drepturi, în cazul unui accident, putând să se adreseze fie asiguratorului terţului vinovat de producerea accidentului, fie propriului asigurator RCA. În lipsa unor asemenea măsuri, numărul proceselor în instanţă, precum şi al petiţiilor şi reclamaţiilor depuse la ASF pentru neplata despăgubirilor – ajuns deja la cifre record, de zeci de mii – va continua să crească, iar oligopolul asiguratorilor RCA rău platnici se va accentua, cu efecte potenţial catastrofale pentru întreaga piaţă”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, decontarea directă trebuie să se aplice în orice situaţie şi fără nicio excepţie, “iar consumatorii şi persoanele prejudiciate să aibă dreptul să opteze între a se îndrepta împotriva asiguratorului RCA al terţului sau a se adresa propriului asigurator, pentru obţinerea despăgubirilor datorate, cu promptitudine”.

“Decontarea directă este benefică pentru piaţa de asigurări şi va duce la dispariţia oligopolului din piaţa RCA din România (…) Suntem conştienţi de faptul că această decontare directă poate conduce la o majorare a preţului RCA, dar această majorare nu are voie să depăşească 8-10% faţă de tariful de referinţă al RCA, calculat semestrial de un auditor independent. Să nu uităm că frecvenţa daunelor a scăzut cu peste 30% în 2020 faţă de 2019 şi continuă să fie scăzută şi la început de 2021, astfel că o scumpire mai mare de 8 – 10% nu se justifică. Eventuale îmbunătăţiri ale dispoziţiilor noii OUG privind decontarea directă obligatorie vor putea fi aduse prin norme de aplicare emise de ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară, n.r.). Cu toţii cunoaştem disfuncţionalităţile majore existente pe piaţa de asigurări, iar introducerea decontării directe în legislaţia RCA reprezintă una dintre soluţiile care pot împiedica un dezastru în cazul unui faliment printre cei doi coloşi ai asigurărilor RCA din România care deţin deja peste 70% din întreaga piaţă şi care arată din ce în ce mai fragili”, declară Vasile Ştefănescu, preşedintele COTAR.

Acesta a adăugat că urmează cea mai dificilă perioadă din istoria asigurărilor, în timp ce ASF, prin noul preşedinte, Nicu Marcu, “pare să se fi trezit complet la realitate şi să realizeze că, fără măsuri ferme şi imediate, piaţa se va prăbuşi defintiv şi irevocabil”.

“Nu în ultimul rând, ne dezicem de afirmaţiile unei organizaţii care pretinde că reprezintă transportatorii, însă, în realitate, este finanţată de unul dintre cei mai rău-platnici asiguratori de pe piaţă, care se poziţionează în mod neîntemeiat împotriva acestui proiect de OUG, expunând un punct de vedere viciat, care pare să aparţină, de fapt, unui asigurator RCA. Este evident că interesul principal al transportatorilor şi al consumatorilor este să îşi poată repara vehiculele avariate în cel mai scurt timp posibil, în condiţii de siguranţă, şi să obţină, cu promptitudine, despăgubirile de la un asigurator de încredere. Decontarea directă, împreună cu alte măsuri de sancţionare din partea ASF, va crea premisele atingerii acestor obiective. Poziţionarea împotriva acestui proiect de OUG, ignorând, cu rea credinţă, oportunităţile şi avantajele semnificative pentru consumatori, semnalează grave probleme etice şi o lipsă de reprezentativitate vizibilă”, menţionează reprezentanţii COTAR.

Ministerul Finanţelor a publicat pe site-ul său, în data de 26 ianuarie 2021, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă ce vizează decontarea directă obligatorie între asigurătorii de RCA.

Conform ministerului de resort, serviciul de asigurare de decontare directă garantează persoanei prejudiciate posibilitatea de a se adresa asigurătorului la care aceasta are încheiată asigurarea RCA în vederea recuperării prejudiciului, urmând ca acesta să recupereze în totalitate sau în parte sumele achitate de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului.

Proiectul prevede că decontarea directă între asiguratorii RCA este aplicabilă la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: accidentele auto se produc pe teritoriul României; vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistrate în România; prejudiciile au rezultat în urma unui eveniment produs exclusiv între două vehicule; ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului; din accident s-au produs prejudicii exclusiv vehiculelor. În cazurile în care se îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile prevăzute, persoana prejudiciată avizează dauna la propriul asigurator RCA.

Asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate verifică valabilitatea asigurărilor RCA ale vehiculelor implicate în accident prin interogarea bazei de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României, iar rezultatul interogării este opozabil ambilor asigurători. După efectuarea plăţilor despăgubirilor de către asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate, acesta notifică asigurătorul persoanei vinovate cu privire la sumele achitate prin intermediul unei cereri de rambursare. Cererea de rambursare este însoţită de documentele pe baza cărora a fost stabilită răspunderea, s-a constata întinderea daunelor, a fost cuantificat prejudiciul, de actul prin care a fost stabilit cuantumul despăgubirilor şi de dovada plăţii.

Asigurătorul RCA al persoanei vinovate va achita sumele datorate în termen de maximum zece zile de la data notificării cererii de rambursare.

În cazul în care nu îşi îndeplineşte sau îşi îndeplineşte defectuos obligaţia de plată, cu depăşirea termenului, inclusiv dacă diminuează nejustificat cuantumul despăgubirii, acesta va plăti penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire datorate sau la diferenţa de sumă neachitată. Penalităţile se achită odată cu achitarea sumei asupra căreia acestea se aplică.

Persoanele fizice şi juridice rezidente în state terţe pot beneficia de garanţia Biroului Asigurătorilor Auto din România numai în baza unor acorduri de reciprocitate încheiate de BAAR cu organismele similare din statele respective.

Related posts