ASF a aprobat retragerea, la cerere, a autorizaţiei pentru practicarea RCA acordată societăţii Uniqa Asigurări

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat retragerea, la cerere, a autorizaţiei pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie (RCA) acordată societăţii Uniqa Asigurări SA.

Conform unui comunicat al instituţiei, a fost aprobat şi proiectul de achiziţie prezentat de Allianz – Ţiriac Asigurări SA în vederea dobândirii unei participaţii calificate directe din capitalul social al societăţii Gothaer Asigurări Reasigurări SA.

În cadrul şedinţei a fost aprobată modificarea structurii acţionariatului indirect semnificativ al societăţii Porsche Broker de Asigurare S.R.L, precum şi modificările aduse Actului constitutiv al societăţii D&CA Insurance Broker S.R.L. (cesiune de părţi sociale, noi asociaţi semnificativi, structura asociaţilor, modificare articol).

În şedinţa de miercuri a fost aprobată solicitarea S.S.I.F. Swiss Capital S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a societăţii de către actualul auditor financiar, Mazars Romania S.R.L., respectiv pentru situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare 2022 şi 2023.

Totodată, a fost decisă aprobarea prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de BVB a obligaţiunilor emise de Libra Internet Bank S.A. Bucureşti şi a emiterii Certificatului de înregistrare a acestora.

Pe partea de reglementare a fost adoptat proiectul de Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum şi notificarea ESMA cu privire la intenţia A.S.F. de a se conforma Ghidului comun ESMA-EBA privind adecvarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii cheie.

Related posts