UNTRR: Viitorul întregii industrii românești de transport rutier internațional pe piața UE, sub semnul incertitudinii

Viitorul întregii industrii românești de transport rutier internațional pe piața UE, sub semnul incertitudinii – UNTRR ne anunță într-un comunicat că solicită Guvernului României și Eurodeputaților români să apere interesele României la nivel european.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR semnalează situația periculoasă a Pachetului Mobilitate 1 la nivel european și implicațiile majore pentru viitorul transportatorilor români în UE.

În ultimii doi ani, transportul rutier de mărfuri a fost principalul contributor la exportul de servicii al României. Numai anul trecut, transportul rutier a contribuit la exportul de servicii al României cu un total de 5,144 miliarde de euro, cu aproape 14% mai mult decât întreaga ramură de servicii telecom și IT, următoarea ca importanță în exportul de servicii, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR).

În acest context, semnalăm situația incertă a firmelor românești de transport rutier internațional, a căror competitivitate pe piața europeană riscă să fie profund afectată de prevederile extrem de restrictive ale Pachetului Mobilitate 1. Reamintim că Pachetul Mobilitate 1 a fost publicat de Comisia Europeană în 2017 pe fondul protecționismului în creștere al Statelor vestice membre ale Alianței Rutiere, însă nu a putut fi adoptat în legislatura europeană precedentă urmare numeroaselor intervenții și acțiuni de protest UNTRR alături de asociațiile de transport rutier din mai multe State Membre afectate, precum și opoziției Eurodeputaților români și din alte State Membre. Cu toate acestea, sub presiunea Alianței Rutiere, Parlamentul European (PE) a adoptat rapoarte la prima lectură cu prevederi extrem de restrictive privind cele 3 dosare fierbinți ale Pachetului Mobilitate 1 (04.04.2019), în timp ce la finalul anului trecut (03.12.2018), Consiliul Miniștrilor de Transport din UE a adoptat poziția sa (abordare generală) privind Pachetul de Mobilitate 1, bazată pe propunerile extrem de restrictive ale Președinției Austriece, susținute de Alianța Rutieră. La intervenția UNTRR, Președinția Română nu a inițiat procedura de trialog pentru Pachetul Mobilitate 1, însă este foarte probabil ca noua Președinție finlandeză a UE să inițieze procedura de trialog în cea de a doua parte a acestui an.

Având în vedere implicațiile majore ale trialogului privind Pachetul Mobilitate 1 asupra industriei de transport rutier din România, UNTRR a realizat o Analiză comparativă a principalelor dispoziții din propunerea Comisiei Europene, din Abordarea Generală a Consiliului (GA) și din Raportul în primă lectură al Parlamentului European (EP) alături de observațiile UNTRR privind cele 3 dosare fierbinți ale Pachetului Mobilitate 1, respectiv:

· Analiza comparativă UNTRR- trialog potențial referitor la revizuirea regulilor europene privind accesul la profesie și la piața transportului rutier de mărfuri – poate fi consultată pe www.untrr.ro
· Analiza comparativă UNTRR- trialog potențial referitor la revizuirea regulilor europene privind perioadele de condus și de odihnă; tahograful inteligent – poate fi consultată pe www.untrr.ro
· Analiza comparativă UNTRR- trialog potențial referitor la Lex specialis privind detașarea lucrătorilor în transportul rutier – poate fi consultată pe www.untrr.ro .

UNTRR consideră că sunt 3 scenarii posibile privind deznodământul trialogului asupra Pachetului Mobilitate 1, a căror probabilitate și impact asupra transportatorilor români sunt prezentate într-un scurt material video, care poate fi vizionat aici.

UNTRR SOLICITĂ GUVERNULUI ROMÂNIEI ȘI EURODEPUTAȚILOR ROMÂNI SĂ APERE INTERESELE ROMÂNIEI LA NIVEL EUROPEAN

UNTRR face apel la Ministrul Transporturilor și la noii Eurodeputați români să continue lupta împotriva Pachetului Mobilitate 1 aflat într-un moment decisiv la începutul noii legislaturi europene!

Ministrul Transporturilor din România și noii Eurodeputați români, indiferent de apartenența la grupurile politice din PE, au responsabilitatea să apere viitorul transportatorilor români în UE prin intervenții coordonate cu toate Statele Membre afectate pentru respingerea Pachetului Mobilitate 1, inițiat de Alianța Rutieră a Statelor din Vest! Atenționăm că deși aparent aceste noi reguli comune s-ar aplica uniform în UE, impactul acestora este diferit, cele mai afectate fiind Statele estice și periferice: creșterea costurilor va fi mult mai mare pentru transportatorii din țările periferice, distorsionând astfel condițiile de concurență egală pe piața transporturilor rutiere din UE.

Ministrul Transporturilor din România și noii Eurodeputați români au responsabilitatea să participe activ în procesul legislativ european, pentru eliminarea celor mai nefavorabile măsuri ale Pachetului Mobilitate 1 care afectează industria transporturilor rutiere din România – principalul contributor la exportul de servicii al României în ultimii ani:

X NU întoarcerii acasă OBLIGATORII a vehiculelor!
· Vehiculele sunt mijloacele de producție ale transportatorilor pentru serviciile de transport și transportatorii au dreptul la libera circulație a serviciilor lor în UE!
· Întoarcerea acasă obligatorie a vehiculelor va conduce la o creștere dramatică a curselor în gol și a emisiilor de CO2 – contrar viziunii UE de decarbonizare a transporturilor

X NU restricționării cabotajului și introducerii perioadei de “răcire”(cooling off) !
· Restricționarea cabotajului și a accesului la piață sunt împotriva politicii comune a UE în domeniul transporturilor, în contradicție cu obiectivele sale privind decarbonizarea și eficiența rețelei de transport.

X NU interzicerii repausului săptămânal normal în cabină, având în vedere criza acută de parcări sigure și securizate pentru camioane în UE și abuzurile autorităților de control din Franța și Belgia, contrare clarificărilor Comisiei Europene !

X NU aplicării detașării la transportul rutier!
· Șoferii profesioniști sunt lucrători hiper-mobili, nu lucrători detașați!
· Regulile și poverile detașării blochează transportul rutier internațional în UE, impunând transportatorilor să calculeze & plătească diferite salarii naționale pentru 1 șofer, pe 1 lună
· Împărțirea transportului rutier internațional în bilateral și “crosstrade” cu diferite regimuri de detașare va complica și mai mult povara administrativă și va distorsiona operarea în condiții echitabile în sectorul transporturilor rutiere prin aplicarea unor regimuri de plată diferite pentru șoferii profesioniști din aceiași companie, care efectuează tipuri diferite de operațiuni de transport rutier internațional.

UNTRR solicită Ministrului Transporturilor din România și Eurodeputaților români să apere viitorul transportatorilor rutier români în UE și să acționeze împreună cu toate statele afectate împotriva măsurilor restrictive propuse de Pachetul Mobilitate 1.

Related posts