UNTRR solicită ASF măsuri de creștere a concurenței pe piața RCA prin impunerea unei cote de piață minime pentru companiile de asigurări

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită ca măsura de introducere a unui tarif de referință pentru manoperă la efectuarea reparației prin intermediul unei polițe RCA să fie însoțită de prevederi care să crească concurența pe piața RCA, prin retragerea autorizației de vânzare a asigurărilor de răspundere civilă auto obligatorie RCA acelor companii care nu ating o cotă de piață minimă stabilită pentru acest produs, în decurs de 5 ani de la autorizare.

Tarifele din piața RCA din România se situează într-un interval mare de la un asigurător la altul, cu diferențe foarte mari ca valoare, chiar de la simplu la triplu, la aceeași categorie de autovehicule și aceeași clasă bonus-malus, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice. În aceste condiții, UNTRR solicită Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) măsuri pentru creșterea concurenței pe piața RCA, prin impunerea unei cote de piață minime, astfel încât unele companii de asigurări să nu mai excludă din start categorii de asigurați ( persoane fizice până în 30 de ani, firme de transport rutier etc.) considerate nefavorabile, prin tarife prohibitive și să ofere prețuri competitive, în raport cu tarifele de referință.

Prima de asigurare RCA este stabilită prin calcul actuarial, dar depinde și de alte elemente de cost, respectiv, marja de profit, canalele de distribuție, gradul de intermediere, comisioanele brokerilor, nivelul personalului companiei de asigurări și salarizarea. Aceste elemente sunt calculate în funcție de gradul de concurență și nivelul de maturitate al pieței și trebuie să se reflecte în plaja tarifelor practicate de toate companiile de asigurări autorizate.

Totodată, UNTRR solicită Guvernului și Parlamentului României menținerea Legii 132/2017- RCA în forma actuală și transmiterea către Comisia Europeană a unei analize fundamentate privind situația pieței RCA din România, cu evidențierea motivelor practice specifice pieței, care justifică pe deplin păstrarea legislației actuale.

UNTRR solicită ca Guvernul României și Autoritatea de Supraveghere Financiară să întreprindă toate acele măsuri suplimentare necesare, pentru a evita întoarcerea la situația de criză înregistrată în piața RCA în perioada 2015-2016.

UNTRR solicită Guvernului să întreprindă demersurile necesare pentru desecretizarea scrisorii primite de autoritățile române de la Comisia Europeană în temeiul art. 4(2) din Regulamentul european 1049/2001, justificat de impactul acesteia pentru milioane de asigurați RCA care reprezintă pe deplin “un interes public superior care justifică divulgarea conținutului documentului în cauză”.

În anii precedenți, marcați de criza pieței RCA, asigurătorii nu au putut justifica majorarea tarifelor de bază RCA de la 700 euro în 2013 la 5.000 de euro în 2016 pentru un autocamion sau autobuz. Pe baza formulei pe care companiile de asigurări declarau că o folosesc pentru a calcula prima de asigurare pentru segmentul autovehiculelor comerciale mai mari de 16 tone destinate transportului de mărfuri și pentru autovehiculele cu mai mult de 18 locuri pe scaune destinate  transportului de pasageri, ținând seama de datele publice privind frecvența daunelor și valoarea medie a daunelor pentru fiecare segment de autovehicule comerciale, rezultatele indicau o primă de maxim 1.000 – 1.100 Euro per vehicul timp de 12 luni. Toate aceste companii se pare că au ascuns o parte din costurile altor produse de asigurare în cadrul costurilor RCA, motive care au stat la baza anchetei Consilului Concurenței urmată de sancționarea companiilor de asigurări găsite vinovate de practici anticoncurențiale.

După 10 ani de pierderi, prin intrarea în vigoare a legii RCA nr. 132, 2017 a fost primul an în care piața de asigurări s-a echilibrat și a generat profit. Deși tarifele RCA au fost plafonate la începutul anului 2017 și raportate la tariful de referință, după intrarea în vigoare a legii RCA, prin care au fost impuse cheltuieli administrative de 25%, iar ASF a reglementat modul de calcul al tarifelor de primă, asigurătorii RCA au înregistrat profituri de peste 400 de milioane de lei în 2017 și 2018, potrivit datelor de la MFP.

În aceste condiții, UNTRR se opune ferm modificării Legii 132/2017 motivat de faptul că de la intrarea în vigoare a acestor noi reglementări legale, piața RCA în România a funcționat în condiții foarte bunesuportabile pentru toți clienții asigurați și profitabile pentru asigurători, la tarife chiar sub cele de referință, demonstrând atât justețea principiilor pe care a fost construită și adoptată legea, cât și viabilitatea acesteia în piață.

UNTRR atenționează că modificarea Legii RCA, dorită și susținută de către companiile de asigurări și aliații lor, va recrea o parte din condițiile care au condus la escaladarea tarifelor RCA în anii 2015-2016, cu afectarea directă pe termen lung a intereselor milioanelor de persoane fizice și juridice asigurate și fără îmbunătățirea serviciilor oferite de către asigurători.

Related posts