Studiul Comisiei Europene privind obligația întoarcerii acasă a camioanelor confirmă impactul negativ major al acestei măsuri asupra transportatorilor rutieri Est-Europeni și asupra mediului, semnalat de UNTRR în mod constant instituțiilor europene

Comisia Europeană a publicat recent rezultatele studiului de evaluare a impactului obligației întoarcerii acasă a camioanelor la 8 săptămâni, confirmând impactul negativ major al acestei măsuri asupra transportatorilor rutieri Est-Europeni și asupra mediului, semnalat de UNTRR în mod constant instituțiilor europene în ultimii ani. Transportatorii reamintesc că obligația întoarcerii acasă a camioanelor la 8 săptămâni a fost introdusă prin Regulamentul 1055/2020 de modificare a regulilor de acces la profesie și la piața de transport rutier de mărfuri în UE, parte a Pachetului Mobilitate 1 publicat pe 31.07.2020 și ale cărui prevederi se vor aplica din 21 februarie 2022.
Analiza obligației privind întoarcerea acasă a camioanelor a fost efectuată de firma Ricardo Energy & Environment pentru Comisia Europeană pe baza unui sondaj la care s-au primit 507 răspunsuri din partea părților interesate – operatori de transport rutier, expeditori de mărfuri, asociații profesionale naționale și sindicatele lucrătorilor din statele membre UE, Norvegia și Ucraina. UNTRR a participat activ la acest sondaj. Studiul Comisiei Europene arată că, în cel mai probabil scenariu, această măsură va genera 1,9 milioane de curse suplimentare ale camioanelor europene, ceea ce ar conduce la 2,9 milioane de tone de emisii suplimentare de CO2 în 2023 (o creștere cu 4,6% a emisiilor din transport rutier internațional de marfă).
Mai mult, studiul Comisiei Europene evidențiază faptul că noile curse suplimentare de întoarcere acasă a camioanelor ar putea genera o creștere a costurilor de până la 11.000 EUR pe vehicul pe an (o creștere de aproximativ 10% față de situația actuală) – în medie pentru transportatorii stabiliți în țările din Europa de Est care operează în țările din Europa de Vest. În scenariul probabil al restructurării majore a pieței europene de transport rutier, până la 29% dintre șoferii de camioane actuali stabiliți în țările din Europa de Est ar putea fi strămutați în alte regiuni ale UE.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR salută faptul că firma Ricardo Energy & Environment a recunoscut efectele negative majore ale obligației întoarcerii acasă a camioanelor pentru transportatorii din Europa de Est care operează transporturi internaționale intra-comunitare de tip cross-trade, ținând cont de observațiile UNTRR. Reamintim că UNTRR a solicitat public consultantului CE să nu amestece transportul internațional bilateral (în care prin definiție, camioanele se întorc regulat acasă) cu transportul internațional cross-trade (puternic afectat de introducerea obligației întoarcerii acasă a camioanelor), iar rezultatele finale ale studiului efectuat de firma Ricardo recunosc faptul că toate costurile suplimentare ale acestei măsuri vor fi suportate în principal de transportatorii care operează cabotaj și cross-trade, iar cei mai afectați vor fi transportatorii din Europa de Est. Mai mult, studiul Ricardo citează UNTRR, arătând că firmele românești vor fi mai afectate decât alți concurenți și nu vor putea crește tarifele într-un mod proporțional pentru a acoperi costurile.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR salută inițiativa Comisarului European pentru Transporturi, doamna Adina-Ioana Vălean atât pentru realizarea studiului privind evaluarea corectă a impactului obligației întoarcerii acasă a camioanelor la 8 săptămâni cât și pentru inițiativa legislativă. Reamintim că la publicarea Pachetului Mobilitate 1 pe 31.07.2020, Comisarul European pentru Transporturi, doamna Adina-Ioana Vălean a declarat că regretă faptul că noul set de reguli include elemente precum obligația întoarcerii acasă a camioanelor care nu sunt în concordanță cu ambițiile Pactului Ecologic și nu au făcut parte din propunerile Comisiei adoptate la 31 mai 2017 și nici nu au făcut obiectul unei evaluări a impactului, precizând că va evalua îndeaproape impactul acestor aspecte și dacă este necesar, Comisia Europeană își va exercita dreptul de a prezenta o propunere legislativă specifică înaintea intrării în vigoare a obligației întoarcerii acasă a camioanelor.

UNTRR consideră că acest demers legislativ este extrem de necesar și solicită instituțiilor europene anularea urgentă a obligației întoarcerii acasă a camioanelor, având în vedere rezultatele studiului Comisiei Europene! Cu toate acestea, ne exprimăm îngrijorarea asupra faptului că instituțiile europene care ar trebui să decidă anularea acestei obligații sunt același Parlament European și Consiliu care au decis introducerea obligației privind întoarcerea acasă a camioanelor, șansele fiind limitate ca aceste instituții să modifice legislația la solicitarea Comisiei Europene.

UNTRR anunță în comunicat că a solicitat public susținerea Guvernului României în acțiunea depusă alături de transportatorii rutieri români la Tribunalul General UE pentru anularea obligației întoarcerii acasă a camioanelor. Reamintim că anul trecut, UNTRR și transportatorii rutieri români au contestat la Curtea Generală a Uniunii Europene prevederile discriminatorii ale Pachetului Mobilitate 1, care restricționează grav activitatea transportatorilor români în UE, solicitând CJUE anularea prevederilor Regulamentului 1055/2020 privind obligația întoarcerii acasă a camioanelor la 8 săptămâni. Noua condiție impusă de Parlamentul European și Consiliu are un impact negativ major asupra României. “Per total, această nouă condiție va determina o scădere a veniturilor României din transportul rutier internațional de marfă cu 4,5 miliarde EUR, corespunzător unui impact net estimat de 3 miliarde EUR asupra economiei României. Aceasta reprezintă o scădere de 1,4% a PIB-ului României!” au spus transportatorii.

Related posts