Ministerul Transporturilor a publicat proiectul Registrului unic al utilajelor şi echipamentelor în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional

Registrul unic al utilajelor şi echipamentelor va fi înfiinţat şi operaţionalizat de Registrul Auto Român şi reprezintă o bază de date electronică care cuprinde informaţiile necesare pentru identificarea utilajelor şi echipamentelor de care pot dispune operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional, în vederea participării la procedurile de achiziţii publice.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) a publicat marţi în consultare publică proiectul înfiinţării Registrului unic al utilajelor şi echipamentelor în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional, potrivit unui comunicat remis de instituţie.

Conform documentului, Registrul unic al utilajelor şi echipamentelor va fi înfiinţat şi operaţionalizat de către Regia Autonomă “Registrul Auto Român” (RAR), în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern.

Registrul unic al utilajelor şi echipamentelor va fi păstrat în format electronic şi va deveni accesibil publicului, pe cale electronică, în termen de 30 de zile de la data operaţionalizare, se menţionează în comunicat.

Registrul unic va fi o bază de date electronică care cuprinde informaţiile necesare pentru identificarea utilajelor şi echipamentelor de care pot dispune operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional, în vederea participării la procedurile de achiziţii publice.

Înfiinţarea Registrului unic are scopul creării unui mecanism de verificare pentru autorităţile contractante a disponibilităţii utilajelor şi echipamentelor declarate de către operatorii economici ofertanţi ca fiind utilizabile în implementarea proiectelor de infrastructură de interes naţional, se precizează în comunicatul MTI.

Potrivit documentului, pentru a putea participa la procedurile de achiziţie publică în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional, operatorii economici au obligaţia de a încărca în Registrul unic informaţiile relevante cu privire la identitatea proprie şi la numărul şi identitatea utilajelor şi echipamentelor de care pot dispune.

Această bază de date trebuie să asigure informaţii corecte şi transparenţă corespunzătoare, în special la nivelul autorităţilor care vor avea acces la conţinutul său.

Conform proiectului, Registrul va fi completat şi menţinut prin încărcarea de către operatorii economici a informaţiilor necesare, prin intermediul unui portal informatic.

Datele de identificare a utilajelor şi echipamentelor autopropulsate introduse urmează să fie validate de către RAR pe baza cărţii de identitate a vehiculului (CIV), pe baza Atestatului tehnic (AT) sau pe baza Raportului tehnic (RT), după caz, documente emise de RAR după identificarea utilajului sau echipamentului.

Registrul unic va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: denumirea, datele de identificare şi domeniul relevant de activitate ale operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul proiectelor de infrastructură de interes naţional; numărul şi datele de identificare ale utilajelor şi echipamentelor autopropulsate de care pot dispune operatorii economici (denumirea, marca, tipul, numărul de identificare, numărul de înmatriculare sau de înregistrare în circulaţie ori numărul de inventar); în cazul în care operatorii economici au încheiate contracte şi acestea sunt aflate în derulare, date referitoare la contractul de achiziţie publică încheiat, respectiv lucrarea şi părţile contractante.

De asemenea, în cazul în care operatorii economici au încheiate contracte aflate în derulare, în Registru trebuie introduse numărul şi datele de identificare ale utilajelor şi echipamentelor autopropulsate declarate de operatorii economici în contractul de achiziţie publică (inclusiv forma de deţinere: proprietate/închiriere/comodat etc.), precum şi perioada/perioadele în care utilajele şi echipamentele autopropulsate sunt utilizate, conform graficelor de execuţie ale lucrărilor, potrivit contractului de achiziţie publică.

Registrul trebuie să fie actualizat de fiecare dată când survine o modificare asupra utilajelor şi echipamentelor declarate în contracte şi publicate în Registru, precum şi asupra perioadei de utilizare, cu menţinerea unui istoric al modificărilor.

Actualizarea se realizează pe baza informaţiilor transmise de către operatorii economici, împreună cu acordul autorităţilor contractante în ceea ce priveşte existenţa modificărilor asupra utilajelor şi echipamentelor declarate în contracte şi publicate în Registru.

Potrivit Ministerului Transporturilor, în vederea finanţării înfiinţării şi menţinerii Registrului, RAR va percepe operatorilor economici/autorităţii contractante un tarif de utilizare aplicabil pentru fiecare utilaj/echipament încărcat şi actualizat în Registru, tarif stabilit de Consiliul de Administraţie al RAR.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a menţionat că Registrul are ca scop creşterea transparenţei în investiţiile din infrastructură.

“În 2022 când avem alocate sume importante pentru realizarea de investiţii în infrastructură vrem ca antreprenorii care câştigă contractele să înţeleagă că numai în condiţii de seriozitate şi încredere reciprocă lucrurile vor merge cum trebuie. De aceea pentru a nu mai exista nici un fel de discuţii şi pentru o cât mai mare transparenţă vom înfiinţa registrul unic al utilajelor”, a declarat ministrul Transporturilor, citat în comunicat.

Related posts