Liniile preorăşeneşti care asigură transportul călătorilor devin rute regionale, de la 1 ianuarie 2019

Liniile preorăşeneşti care asigură transportul călătorilor vor fi reorganizate, de la 1 ianuarie 2019, devenind linii regionale, cu indicative noi şi cu trasee modificate, conform deciziei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Bucureşti-Ilfov (ADTPBI).

Astfel, liniile preorăşeneşti vor căpăta indicative noi, de linii regionale, adică va fi adăugată litera „R” înaintea numărului de linie şi vor fi atribuite numere noi. STB va opera 27 de rute regionale, cu şase linii în plus faţă de cele 21 actuale, iar parcul auto va creşte, de la 49 de autobuze, în prezent, la 112, se precizează într-un comunicat al ADTPBI, remis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, liniile regionale vor avea următoarele indicative şi trasee: R413 (Bucur Obor – Afumaţi – Şindriliţa), R419 (CFR Progresul – Bumbăcăria Jilava), R421 (Ghencea – Cornetu), R422 (Ghencea – Domneşti – Dârvari), R423 Ghencea – Ţegheş, R424 Ghencea – Clinceni, R425 Ghencea – Ordoreanu, R426 Ghencea – Pruni, R428 Depoul Alexandria – Măgurele – Jilava, R432 Păcii (Valea Cascadelor) – Zurbaua, R434 Lujerului – Chiajna, R436 Cartier Dămăroaia – Oraş Buftea, R439 Piaţa Sudului – Popeşti-Leordeni (Danubiana), R440 Piaţa Sudului – RomPrim – Leordeni, R441 Piaţa Presei Libere – Ostratu, R442 Piaţa Presei Libere – Otopeni, R443 Piaţa Presei Libere – Periş, R446 Piaţa Presei Libere – Siliştea Snagovului – Gruiu, R452 Republica – Islaz, R454 Republica – Pantelimon (Fermă), R455 Republica – Dobroieşti, R465 CFR Progresul – 1 Decembrie, R474 Cartier Dămăroaia – Mogoşoaia, R475 Piaţa Sudului – Berceni, R476 Piaţa Clăbucet – Pasaj CFR Chitila.

Totodată, în Bucureşti, STB va introduce linii noi şi va modifica trasee. Astfel, linia 97 va merge pe traseul Străuleşti – Piaţa Sf. Voievozi (Bd. Bucureştii Noi, Calea Griviţei, str. Gh. Polizu şi str. Occidentului), linia 196 va avea traseul Gara Basarab – Piaţa Chirigiu (Gara Basarab, Bd. Dinicu Golescu, str. Witting, Calea Plevnei, str. Ştirbei Vodă, Bd. Eroilor, str. Bagdasar, Şos. Panduri, Bd. Tudor Vladimirescu, Piaţa Chirigiu, cu întoarcere pe str. Odoarei, str. Năsăud, Şos. Progresului, Calea Rahovei, Bd. Tudor Vladimirescu, Şos. Panduri, str. Prof. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, str. Ştirbei Vodă, Calea Plevnei, str. Mircea Vulcănescu, str. Baldovin Pârcalabul, str. Gării de Nord, Piaţa Gării de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Gara Basarab), linia 205 va avea traseul Străuleşti – Gara de Nord (Şos. Gh. Ionescu Siseşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad, Şos. Bucureşti – Ploieşti, Şos. Kiseleff, str. Alex. Constantinescu, Bd. Ion Mihalache, str. Buzeşti, str. Polizu, Gara de Nord), linia 304: Piaţa Presei – Străuleşti (Bd. Expoziţiei, Şos. Bucureşti – Ploieşti Şos. Odăi, Şos. Bucureşti – Târgovişte, Străuleşti), linia 361: Piaţa Unirii – Complex Comercial Băneasa (Piaţa Unirii, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Nicolae Bălcescu, Bd. Gheorghe Magheru, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Aviatorilor (Şos. Kiseleff), Bd. Constantin Prezan, Şos. Kiseleff, Şos. Bucureşti – Ploieşti, DN 1, Complex Comercial Băneasa), linia 782: Complex Comercial Băneasa – Aeroportul Henri Coandă (Complex Comercial Băneasa, Şos. Bucureşti – Ploieşti, DN1, Aeroport Henri Coandă).

De asemenea, liniile 696 şi 697 se desfiinţează.

ADTPBI este primul organism constituit ca structură de cooperare a autorităţilor publice locale din Regiunea Bucureşti – Ilfov care funcţionează pe principii europene.

ADTPBI are ca scop reglementarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea serviciului public de transport local pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, conform Regulamentului (CE) nr. 1370/ 2007 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători.

În Regiunea Bucureşti-Ilfov, în afara Capitalei, există 40 de unităţi teritorial-administrative, opt oraşe (Bragadiru, Buftea, Chitila, Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popeşti-Leordeni şi Voluntari) şi 32 comune (1 Decembrie, Afumaţi, Baloteşti, Berceni, Brăneşti, Cernica, Chiajna, Ciolpani, Ciorogârla, Clinceni, Copăceni, Corbeanca, Cornetu, Dărăşti – Ilfov, Dascălu, Dobroeşti, Domneşti, Dragomireşti – Vale, Găneasa, Glina, Grădiştea, Gruiu, Jilava, Moara Vlăsiei, Mogoşoaia, Nuci, Periş, Petrăchioaia, Snagov, Ştefăneşti de Jos, Tunari, Vidra).

La data de 17 septembrie 2018, ADTPBI a semnat cu operatorul bucureştean de transport STB SA (fosta RATB) contractul de delegare a serviciului public de transport local de călători. Începând cu luna ianuarie 2019, urmează a fi semnate contracte de delegare a serviciilor de transport şi cu operatorii interni ai primăriilor Voluntari, Chitila şi Buftea.

ADTPBI a început procedura competitivă de atribuire a traseelor către operatorii regionali privaţi, prin semnarea de contracte de delegare pentru unele trasee regionale. Până la finalizarea procedurii, operatorii privaţi din regiune ale căror licenţe de traseu expirau la 31 decembrie 2018 pot solicita Autorităţii Rutiere Române (ARR) prelungirea acestora, urmând procedura publicata deja pe site-ul ARR.

Related posts