Guvernul României intervine pe lângă Curtea de Justiție a Uniunii Europene – CJUE pentru suspendarea mãsurii întoarcerii acasã a camioanelor prevãzute prin Pachetul Mobilitate 1

UNTRR apreciază eforturile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Guvernului României pentru a da un rãspuns prompt la solicitãrile industriei transporturilor rutiere prin intervenția României la CJUE pentru suspendarea aplicãrii întoarcerii acasã a camioanelor din februarie 2022.

Uniunea Naționale a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR mulțumește Ministerului Afacerilor Externe – MAE, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii – MTI și Guvernului României pentru rãspunsul prompt la solicitãrile industriei transporturilor rutiere, prin intervenția României depusã de MAE la Curtea de Justiție a Uniunii Europene – CJUE pentru suspendarea mãsurii întoarcerii acasã a camioanelor prevãzute prin Pachetul Mobilitate 1, ținând cont de fundamentarea MTI și cu aprobarea Guvernului României.

Reamintim cã obligația întoarcerii acasã a camioanelor a fost introdusã prin Regulamentul 1055/2020 de modificare a normelor de acces la profesie și la piața europeanã de transport rutier de mãrfuri care prevãd aplicarea acestei obligații din 21 februarie 2022. Aplicarea prevederilor discriminatorii ale Pachetului Mobilitate 1, precum obligația întoarcerii acasã a camioanelor la 8 sãptãmâni începând din acest an, amenințã grav competitivitatea și chiar supraviețuirea industriei transporturilor rutiere din România, fapt evidențiat atât de studiul UNTRR realizat de KPMG în 2020 imediat dupã publicarea Pachetului Mobilitate 1, cât și de studiul Comisiei Europene – CE publicat în 2021.

Menționãm cã studiul KPMG – Analiza de impact a modificãrilor Pachetului Mobilitate 1 asupra sectorului de transport rutier de marfã din România (2020), solicitat de UNTRR, a fost transmis și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în vederea utilizãrii datelor colectate pentru fundamentarea cererii de suspendare a obligației întoarcerii acasã a camioanelor din februarie 2022. De asemenea, acest studiu a fost utilizat pentru fundamentarea acțiunii UNTRR și a transportatorilor rutieri români la CJUE privind anularea obligației întoarcerii acasã a camioanelor, acțiune sprijinitã de Guvernul României. Studiul KPMG evidențiazã faptul cã aplicarea mãsurii  întoarcerii acasã a camioanelor la 8 sãptãmâni va conduce la o scãdere cu 4,5 miliarde euro a veniturilor din transportul rutier internațional de marfã, estimând totodatã cã peste 50% din transportatorii români care opereazã transporturi rutiere internaționale în UE (crosstrade și cabotaj) fie își vor întrerupe activitatea, fie își vor muta operațiunile în alte State Membre.

Totodatã, Studiul Comisiei Europene privind întoarcerea acasã a camioanelor (2021) confirmã impactul negativ major al acestei mãsuri asupra transportatorilor rutieri Est-Europeni și asupra mediului, semnalat de UNTRR.  Studiul CE evidențiazã faptul cã noile curse suplimentare de întoarcere acasã a camioanelor ar putea genera o creștere a costurilor de pânã la 11.000 EUR pe vehicul pe an (o creștere de aproximativ 10% fațã de situația actualã) – în medie pentru transportatorii stabiliți în țãrile din Europa de Est care opereazã în țãrile din Europa de Vest.

Deși în urma publicãrii studiului CE privind întoarcerea acasã a camioanelor, DG MOVE a pregãtit o propunere de modificare a regulilor de acces la profesie,  aceastã inițiativã nu a avut niciun rezultat, așteptându-se deciziile Curții de Justiție UE cu privire la acțiunile în curs depuse la CJUE, care însã cel mai probabil vor fi cunoscute în a doua jumãtate a anului 2022/2023, deci dupã intrarea în vigoare a mãsurii întoarcerii acasã a camioanelor din februarie 2022.

În acest context, apreciem promptitudinea Guvernului României care a rãspuns solicitãrii UNTRR și a realizat demersuri suplimentare la CJUE pe 05.01.2022 solicitând suspendarea aplicãrii întoarcerii acasã a camioanelor din februarie 2022, pânã la o decizie CJUE privind anularea acestei obligații discriminatorii, aducând prejudicii grave transportatorilor rutieri români și economiei României.

UNTRR apreciazã în mod deosebit implicarea activã a Ministerului Afacerilor Externe și a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în realizarea acestui demers de apãrare a intereselor transportatorilor rutieri români în fața CJUE și solicitã autoritãților române sã continue sã realizeze toate demersurile legale utilizând toate mijloacele necesare pentru a anula prevederile abuzive ale Pachetului Mobilitate 1 privind obligația întoarcerii acasã a camioanelor la 8 sãptãmâni.

Related posts