e-Transport – Fără amenzi până la 1 septembrie pentru netransmiterea coordonatelor GPS

Ministerul Finanțelor și ANAF nu vor aplica până la 1 septembrie sancțiuni pentru unele abateri de la obligațiile privind raportarea în sistemul e-Transport, urmând ca până la momentul respectiv utilizatorii e-Transport să aibă timp să se familiarizeze cu aplicația e-Transport. Astfel, nu vor fi sancționate neintroducerea codurilor în aplicație și netransmiterea coordonatelor GPS, urmând să se aplice, însă, sancțiuni în cazurile în care nu s-au emis coduri UIT din SPV. De asemenea, ministerul atrage atenția că amânarea aplicării sancțiunilor la e-Transport până la 1 ianuarie 2025, decisă la final de iunie, vizează doar operatorii economici autorizați, deci nu toate firmele.

Ministerul Finanțelor așteaptă ca, în această perioadă de acomodare, utilizatorii să semnaleze dacă identifică vreo disfuncționalitate a aplicației.

Potrivit unui comunicat transmis presei de către ANAF, MF și ANAF au finalizat aplicația e-Transport, prin intermediul căreia sunt monitorizate transporturile rutiere pe teritoriul național ale bunurilor cu risc fiscal ridicat și transporturile rutiere internaționale de bunuri. Aplicația a fost deja încărcată pe platformele Apple Store și Google Play și este în proces de avizare, urmând ca până la cel târziu 15 iulie 2024 să fie operațională și să poată fi descărcată de utilizatori.

În acest context, în perioada 15 iulie 2024 – 31 august 2024, aplicația este în perioada de testare a parametrilor tehnici. Astfel, facem precizarea că prevederile art. 13^1 lit. d) și e) din OUG nr. 41/2022 se vor aplica începând cu data de 1 septembrie 2024. (comunicatul, disponibil și pe site-ul ANAF, nu menționează baza pentru aplicarea sancțiunilor de la 1 septembrie)

Pentru monitorizarea transporturilor de bunuri, sistemul e-Transport preia date din sistemele de poziționare GPS, în situația în care autovehiculele de transport marfă sunt dotate cu astfel de sisteme. Pentru aceste situații, pe site-ul MF, pe pagina e-Transport au fost încărcate specificațiile tehnice necesare.

În caz contrar, autovehiculele trebuie să fie dotate cu un dispozitiv de tip telefon mobil care utilizează tehnologii de poziționare și transmisie de date prin satelit, pe care este instalată aplicația, dezvoltată de CNIF.

Operatorul de transport rutier are obligația să asigure transferul datelor de poziționare a vehiculului de transport care fac obiectul declarației din sistem, pe toată durata traseului de transport al bunurilor care fac obiectul monitorizării prin e-Transport.

Precizări privind amânarea sancțiunilor pentru operatorii economici autorizați

Reamintim că în cadrul ședinței de Guvern din 28 iunie 2024 s-a decis prin OUG 87/2024 amânarea aplicării sancțiunilor prevăzute de legislația e-Transport până la 1 ianuarie 2025, doar pentru operatorii economici autorizați potrivit prevederilor art. 38 din Regulamentul (U.E.) nr. 952/2013.

Măsura este necesară pentru evitarea unui blocaj la nivelul operatorilor economici autorizați care desfășoară activități cu pondere semnificativă în economia națională și care efectuează în mod curent transporturi internaționale de bunuri.

Sistemul RO e-Transport

Prin Sistemul e-Transport sunt monitorizate transporturile rutiere pe teritoriul național ale bunurilor cu risc fiscal ridicat și transporturile rutiere internaționale de bunuri, o componentă importantă în digitalizarea ANAF, prin care se urmărește creșterea capacității administrative de combatere a fraudei fiscale.

Sistemul e-Transport, prin mecanismele pe care le gestionează, va avea o contribuție importantă la reducerea GAP-ului de TVA, prin monitorizarea transporturilor efectuate cu bunuri cu risc fiscal ridicat, urmărindu-se fiscalizarea tranzacțiilor comerciale și creșterea încasărilor la bugetul de stat.

În vederea informării tuturor contribuabililor ce realizează transporturi naționale cu risc fiscal ridicat și transporturi internaționale, Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală au elaborat Ghidul privind Sistemul national e-Transport, care este disponibil aici — https://bit.ly/3xTCZbL.

Prevederile legale

Articolul 13^1

(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

d) nerespectarea de către conducătorul vehiculului de transport a prevederilor art. 8^3 și art. 10 alin. (1);


e) nerespectarea de către operatorul de transport a prevederilor art. 8^2.

Articolul 8^2
(1) Operatorul de transport rutier este obligat să asigure transferul datelor curente de poziționare a vehiculului de transport, care fac obiectul declarației, pe toată durata traseului de transport al bunurilor care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport.
(2) Operatorul de transport rutier este obligat să echipeze vehiculele de transport cu dispozitive de tip terminal de telecomunicații care utilizează tehnologii de poziționare și transmisie de date prin satelit menționate la art. 4 alin. (1) lit. b^1).
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care datele de poziționare ale vehiculului de transport sunt transferate de dispozitivele acestuia.
(4) Operatorul de transport rutier este obligat să pună la dispoziția conducătorului auto codul UIT primit conform prevederilor art. 8 alin. (2).
Articolul 8^3
În cazul unui transport de bunuri prevăzut la art. 1 alin. (2) conducătorul vehiculului de transport are obligația să pornească dispozitivul de poziționare înainte de începerea transportului pe teritoriul național, respectiv să oprească dispozitivul de poziționare numai după livrarea bunurilor la locul de livrare declarat pe teritoriul național sau după părăsirea teritoriului național.


Articolul 10
(1) Conducătorul vehiculului de transport este obligat să prezinte, la solicitarea organelor competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală ori din cadrul Autorității Vamale Române, respectiv la solicitarea ofițerilor și agenților de poliție din cadrul Poliției Române, documentele care însoțesc transportul de bunuri care fac obiectul monitorizării prin sistemul RO e-Transport împreună cu codul UIT pus la dispoziție conform prevederilor art. 8^2 alin. (4).

Related posts