De ce taxe scapă șoferii

Date fiind prevederile Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu data de 1 februarie 2017 se elimină următoarele taxe:

—Taxă examinare pentru obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E — 6 lei;

—Taxă examinare pentru obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, CE, DE, C1E, D1E, Tb și TV — 28 lei;

— Taxă examinare persoane cărora le-a fost anulat permisul de conducere, precum și persoane care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere — 84 lei;

— Taxă înmatriculare permanentă sau temporară pentru autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusive — 60 lei;

— Taxă înmatriculare permanentă sau temporară pentru autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg — 145 lei;

— Taxă de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar — 9 lei;

— Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor — 414 lei;

— Tarif perceput pentru înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare — 5 lei.

— Timbrul de mediu pentru autoturisme

Related posts