UNTRR solicitã Ministerului Transporturilor sã acționeze la Curtea Europeanã de Justiție pentru suspendarea aplicãrii Regulamentului 2020/1054 și anularea acestuia

Uniunea Naționalã a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) atrage atenția cã astãzi, 20 august 2020, intrã în vigoare Regulamentul (UE) 2020/1054 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și sãptãmânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și sãptãmânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor, care prevede reguli discriminatorii pentru transportatorii rutier români, precum obligația întoarcerii acasã a șoferilor la 3 sau 4 sãptãmâni și interzicerea repausului sãptãmânal normal în cabina camionului în toate Statele Membre UE.

Noul regulament privind cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și sãptãmânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și sãptãmânal intrã în vigoare într-o perioadã în care țãrile UE sunt grav afectate de pandemia de COVID-19, obligând șoferii sã se cazeze la hotel pentru efectuarea repausului de 45 ore, în condițiile în care infrastructura europeanã duce lipsã acutã de locuri de parcare securizate și de locuri de cazare adecvate șoferilor profesioniști. Este o abordare absolut condamnabilã și potențial criminalã prin forțarea șoferilor profesioniști sã utilizeze spații publice comune aglomerate – spațiile de cazare și parcãrile pentru camioane pe autostrãzi fiind extrem de limitate în UE. Obligația șoferilor de a se caza la hotel pentru efectuarea pauzelor de 45 de ore o datã la douã sãptãmâni, este o mãsurã care contestã dreptul șoferilor de a fi protejați sanitar prin expunerea la infectarea cu Covid-19 și trebuie suspendatã pânã la încetarea pandemiei Covid-19. Pânã la încheierea pandemiei Covid-19 aceastã mãsurã ar trebui sã fie suspendatã sau lãsatã la opțiunea șoferilor.

Potrivit unui studiu realizat de Comisia Europeanã, în UE existã un deficit de 100.000 de spații de parcare pentru camioane, iar din cele existente (300.000), mai puțin de 3% sunt etichetate și certificate drept sigure. În acest sens, CE s-a angajat sã investeascã 60 milioane euro pentru îmbunãtãțirea siguranței în zonele de parcare pentru camioane din toatã Europa, parte a unei finanțãri totale de 1,4 miliarde euro pentru susținerea infrastructurii europene de transport. Obligația șoferilor de a se caza la hotel pentru efectuarea repausului de 45 de ore o datã la douã sãptãmâni, în condițiile în care este oficial recunoscutã lipsa locurilor de parcare de cãtre legiuitorii europeni, este o mãsurã care contestã dreptul firmelor de transport rutier din UE dar nerezidente în statele din Europa de Vest precum Franța și Germania, sã furnizeze servicii de transport rutier, în contradicție cu una din libertãțile fundamentale din UE – libera circulație a serviciilor. Aceastã mãsurã trebuie suspendatã pânã la finalizarea programului de modernizare și de extindere a rețelei de parcãri sigure și cu facilitãți adecvate pentru șoferi.

Deși Regulamentul (UE) 2020/1054 intrã astãzi în vigoare, UNTRR a solicitat, încã de la publicarea acestuia în 31 iulie 2020, clarificãri de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din România (MTIC) și Comisia Europeanã (CE) privind “locul de reședințã” și confirmarea faptului cã întoarcerea acasã a șoferilor poate fi organizatã în centrele logistice închiriate sau deținute de firmele românești de transport în Europa de Vest, confirmarea libertãții conducãtorilor auto sã aleagã unde își petrec perioada de repaus, respectiv a libertãții șoferilor români de a alege sã nu se întoarcã acasã și clarificarea modalitãții în care aceasta trebuie sã fie documentatã de firme și de șoferi în cazul unui control sau stabilirea unei proceduri corecte și armonizate de controlare a respectãrii interdicției de efectuare a repausului sãptãmânal normal de peste 45 h în cabinã care sã fie respectatã în toate Statele Membre. Aceastã prevedere de a obliga șoferii unde sã își petreacã perioada de odihnã reprezintã o încãlcare flagrantã a drepturilor omului de a alege unde și cum sã își petreacã timpul liber din viața lui! Aplicarea acestei prevederi trebuie imediat suspendatã și apoi anulatã! Oricine poate înțelege dorința legiuitorilor europeni de a oferi șoferilor posibilitatea sã se odihneascã mai mult, dar este inacceptabil sã se impunã locul de odihnã! Practic, un șofer român nu are dreptul sã rãmânã sã își petreacã odihna pe teritoriul unui stat membru altul decât unde e înregistratã firma la care lucreazã sau în care este șoferul rezident! Șoferii români nu au dreptul sã rãmânã la prieteni în Italia, Spania, Franța, Germania și nici sã își invite familia, soția, copiii sã petreacã timpul liber pe teritoriul altor state membre UE decât în România! Probabil cã acesta este fenomenul de sclavagism modern despre care au tot vorbit fãuritorii acestor acte normative, care genereazã primele fisuri reale în fundația Uniunii Europene prin încãlcarea drepturilor fundamentale și universale, care sunt globale și nu limitate la teritoriul UE – DREPTUL LA O VIAȚÃ PERSONALÃ LIBERÃ, A CÃRUI ÎNCÃLCARE A FOST LEGIFERATÃ PENTRU PRIMA DATÃ ÎN UNIUNEA EUROPEANÃ!

Pânã la aceastã datã, nici CE și nici MTIC nu au transmis nicio clarificare. În data de 18 august 2020, MTIC a publicat pe transparențã decizionalã Proiectul de ORDONANÞÃ DE URGENȚÃ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnã ale conducãtorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activitãții acestora.

În Nota de Fundamentare a proiectului, sperãm cã dintr-o eroare tehnicã, MTIC afirmã cã Regulamentul (UE) 2020/1054 nu are implicații socio-economice, macroeconomice, concurențiale sau asupra mediului. Ori, întoarcerea obligatorie a șoferilor acasã sau la sediul firmei înseamnã în primul rând încãlcarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, prin îngrãdirea dreptului de circulație și de ședere liberã pe teritoriul statelor membre.

De asemenea, întoarcerea șoferilor acasã la 3-4 sãptãmâni duce la creșterea costurilor pentru operatorii de transport și la imposibilitatea derulãrii contractelor de transport, întrucât timpul de lucru se reduce semnificativ.

Referitor la textul proiectului, cu toate cã MTIC nu a rãspuns UNTRR și nu a clarificat care sunt documentele care atestã îndeplinirea obligațiilor prevãzute în Regulamentul (UE) 2020/1054, firmele sunt sancționate dacã “întreprinderea/operatorul de transport rutier nu respectã obligația de a pãstra la sediu documentele care atestã îndeplinirea obligației de a organiza activitatea conducãtorilor auto în condițiile prevãzute la art. 8a din Regulamentul CE nr. 561/2006, pentru a le prezenta la cererea personalului de control autorizat și dacã nu respectã obligația de a organiza activitatea conducãtorilor auto în condițiile prevãzute la art. 8a din Regulamentul CE nr. 561/2006”.

UNTRR avertizeazã cã Pachetul Mobilitate 1 va avea un efect negativ puternic asupra transportatorilor români și asupra României, cu consecințe economice majore. În urmãtorii 2 ani, România va pierde peste 5% din PIB datoritã migrãrii activitãții de transport rutier internațional, inclusiv a personalului direct implicat și a familiilor. Se estimeazã cã 30% din operatorii de transport români care nu vor putea supraviețui crizei coronavirus, iar jumãtate din firmele rãmase care opereazã transport rutier internațional vor pãrãsi România înainte de 18 luni, termenul de intrare în vigoare al tuturor prevederilor Pachetului Mobilitate 1.

UNTRR solicitã Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor sã întreprindã toate demersurile pentru suspendarea aplicãrii Regulamentului (UE) 2020/1054 și anularea acestuia.

Related posts