UNTRR solicită Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor acordarea de stimulente pentru achiziția de vehicule comerciale GNC/GNL – primul pas către tranziția verde în industria transporturilor rutiere

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR solicită Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor introducerea unui program de stimulare pentru achiziționarea de vehicule comerciale licențiate de transport rutier de marfă (peste 2,5 tone) și persoane (peste 1+9 locuri) pe bază de gaz natural comprimat/lichefiat(GNC /GNL), reprezentând primul pas către tranziția verde pentru industria transporturilor rutiere.

Deși această solicitare a fost adresată de UNTRR încă din 2019 Administrației Fondului de Mediu, până în prezent transportatorii rutieri români nu au beneficiat de niciun program de stimulare pentru achiziția de vehicule GNC/GNL, așa cum beneficiază transportatorii rutieri din alte State Membre UE.

Având în vedere obiectivele europene ambițioase ale Pactului Verde European și ale pachetului „Pregătiți pentru 55” (Fit for 55), presiunea asupra sectorului de transport este foarte mare.   În vara acestui an, UE a publicat o Propunere de Regulament privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, parte a pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55” (Fit for 55) , angajându-se să reducă emisiile cu cel puțin 55% până în 2030, ca pas intermediar  către atingerea obiectivului Pactului verde European privind neutralitatea climatică UE până în 2050. Propunerea legislativă UE prevede utilizarea unui mix de combustibili alternativi care servesc ca substitut pentru sursele de petrol fosil la furnizarea de energie pentru transporturi și care au potențialul de a contribui la decarbonizarea acestora și de a îmbunătăți performanța de mediu a sectorului transporturilor, incluzând atât „combustibili alternativi pentru vehicule cu emisii zero” precum energia electrică și hidrogenul, cât și „combustibili fosili alternativi” pentru o etapă de tranziție precum gazul natural în stare gazoasă (gaz natural comprimat — GNC) și lichidă (gaz natural lichefiat — GNL).

GNC /GNL  reprezintă primul pas către tranziția verde în industria transporturilor rutiere

Motoarele pe GNC  produc 25% mai puțin dioxid de carbon decât benzina și cu 35% mai puțin decât motorina. La acest moment, singura soluție fezabilă pentru transportatorii rutieri sunt vehiculele pe gaz natural comprimat(COMPRESSED NATURAL GAS – GNC) sau gaz natural lichefiat (LIQUIFIED NATURAL GAZ – GNL) care este diferit de GPL – Gaz Petrolier Lichefiat (LPG- liquefied petroleum gas).

În timp ce UNTRR sprijină prevederile Pachetului „Pregătiți pentru 55” (Fit for 55) privind dezvoltarea de stații de reîncărcare electrice (prevăzute și în PNRR) pentru vehiculele comerciale ușoare destinate transportului urban și inter-urban, precizăm că vehiculele electrice nu sunt  însă o soluție viabilă din punct de vedere economic pentru transportul rutier pe distanțe lungi. Echivalentul  energetic   al unui rezervor de  motorina de 1200 l – uzual pentru transportul rutier pe distanțe lungi, este dat de 24 tone de baterii – ceea ce reprezintă sarcina utila pentru un camion standard in UE, conform tehnologiilor actuale.

De asemenea, cu toate că Hidrogenul este viitoarea soluție avută în vedere de CE pentru transportul rutier de marfă pe distanțe lungi, precizăm că astăzi  nu este disponibil niciun camion pe hidrogen la vânzare – sunt proiecte pentru viitor, iar oricum costurile sunt de 3 ori mai mari decât pentru un camion tradițional. În acest context, camioanele pe GNC /GNL  sunt un prim pas către tranziția verde în industria transporturilor rutiere. Sistemele de alimentare cu gaz natural comprimat/lichefiat sunt compatibile pentru conversia ulterioară la hidrogen (“hydrogen ready”).

Totodată, precizăm că 6 din cei 7 producători de camioane europeni au modele disponibile pe gaz natural iar România are mari rezerve de gaze naturale, putând folosi resursele proprii de gaz natural pentru transporturile operate cu vehicule CNG/LNG. În prezent, gazul natural este cel mai rentabil mod de reducere a emisiilor de CO2, iar bio CNG / LNG, produs din deșeuri, vor ajuta România să își reducă amprenta de carbon și să devină un contribuitor important la economia circulară europeană, unul dintre obiectivele tranziției verzi.

Necesitatea unui program de stimulare a achiziției de vehicule comerciale GNC/GNL pentru impulsionarea pieței din România, similar stimulentelor acordate în alte țări

Transportatorii rutieri români doresc să investească în vehicule ecologice, însă au nevoie de sprijinul  autorităților române pentru implementarea soluțiilor ecologice de transport, atât pentru dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu combustibili alternativi prin alocarea finanțărilor europene disponibile prin PNRR și Fit for 55, cât și pentru stimularea achiziției de vehicule ecologice,  iar în prezent vehiculele GNC/GNL și pe termen lung cele pe hidrogen, oferă singura alternativă viabilă la motorină, în special pentru transportul rutier pe distanțe lungi, unde vehiculele electrice nu sunt viabile din punct de vedere economic.

Impulsionarea pieței se poate realiza prin acordarea de subvenții transportatorilor români de până la 50% din costul vehiculului, similar celor acordate transportatorilor din alte State Membre pentru achiziționarea vehiculelor GNC/GNL:

  • În 2018, Germania a introdus un program de subvenționare a achiziției de camioane GNC/GNL acoperind până la 40% din costul vehiculului. Anul trecut, Germania a prelungit exceptarea vehiculelor GNC/GNL de la plata taxelor de drum până în 2023.
  • În septembrie 2020, Franța a instituit un nou bonus ecologic la achiziția de vehicule ecologice sau pentru finanțarea prin leasing operațional a vehiculelor grele electrice/pe hidrogen, care poate fi cumulat si cu stimulentul acordat de stat pentru achiziționarea unui vehicul cu propulsie alternativa, combinația celor doua ajutoare ajungând la 100.000 Euro.

Stimularea achiziționării de vehicule comerciale GNC/GNL în România trebuie corelată cu alocarea de finanțare europeană pentru dezvoltarea infrastructurii de stații de alimentare GNC/GNL pentru vehiculele de transport rutier în România, iar conform prevederilor pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55” (Fit for 55), România în calitate de Stat membru trebuie să se asigură că, până la 1 ianuarie 2025, un număr corespunzător de puncte de realimentare cu GNL accesibile publicului este instalat, cel puțin de-a lungul rețelei centrale TEN-T existente, pentru a permite autovehiculelor grele care funcționează cu GNL să circule în întreaga Uniune.

Ca și  in situația autostrăzilor, și la infrastructura GNC/GNL România este cu mult rămasă în urmă față de Europa. Motivul pentru care celelalte țări nu mai cer finanțare pentru GNC/GNL la Bruxelles este datorat faptului ca au aceste rețele deja mature. În timp ce majoritatea Statelor Membre UE și-au dezvoltat o rețea de stații de alimentare GNC /GNL, iar în prezent,  în Europa sunt 4000 stații GNC – în România sunt numai 3 stații GNC. Totodată, în timp ce în Europa sunt 400 stații GNL, România nu deține nicio stație de alimentare GNL.

Pentru a da șansa si firmelor si cetățenilor României să folosească autovehicule GNC/GNL, soluții mature în Europa in mai toate țările, inclusiv în Bulgaria care are o rețea de 121 stații de alimentare GNC/GNL si Moldova 21 – stații, UNTRR a solicitat la începutul acestui an Guvernului României alocarea a 5 mld. Euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR pentru sectorul transporturilor rutiere în următorii 3 ani, pentru digitalizare și reînnoirea a jumătate din flota României de vehicule comerciale licențiate de transport rutier de marfă (peste 2,5 tone) și persoane (peste 1+9 locuri) pe bază de gaz natural comprimat/lichefiat(GNC /GNL) și pentru dezvoltarea a 100 de stații de alimentare GNC/GNL  în România. Spre dezamăgirea industriei de transport rutier din România, solicitările noastre nu se regăsesc în actualul PNRR și de aceea ar trebui să fie incluse în Pachetul Fit for 55, pentru ca fondurile europene alocate pentru decarbonizarea transporturilor rutiere din România să fie alocate prioritar pentru dezvoltarea infrastructurii de stații de alimentare GNC /GNL  și achiziția de vehicule comerciale GNC /GNL.

Related posts