UNTRR invită expeditorii de mărfuri, transportatorii rutieri și toate părțile interesate din România să semneze Carta IRU-ESC-ETF

UNTRR invită expeditorii de mărfuri, transportatorii rutieri și toate părțile interesate din România să semneze Carta IRU-ESC-ETF privind îmbunătățirea tratamentului șoferilor profesioniști de transport rutier de marfă la locurile de livrare. Transportatorii susțin că industria de transport rutier este coloana vertebrală a economiei românești și europene și joacă un rol esențial în viața de zi cu zi și mobilitatea oamenilor. Cu toate acestea, sectorul transporturilor rutiere de marfă se confruntă cu provocări semnificative în domeniul social, al muncii și economic și este afectat de o criză gravă de șoferi, care a fost atenuată numai temporar de impactul pandemiei COVID-19.

În calitate de părți interesate ale industriei de transport rutier de mărfuri, Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere (IRU), Consiliul European al Expeditorilor (ESC) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transport (ETF) și-au unit forțele și lucrează împreună pentru a îmbunătăți în mod tangibil situația actuală. IRU, ESC și ETF s-au angajat să inverseze această criză gravă de șoferi profesioniști cu care se confruntă sectorul transportului rutier de marfă și au luat măsuri pentru a spori atractivitatea sectorului și a evidenția calitatea locurilor de muncă disponibile, reunite în cadrul Cartei privind îmbunătățirea tratamentului șoferilor profesioniști de transport rutier la locurile de livrare.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România-UNTRR, în calitate de membru activ al IRU sprijină acest demers al industriei europene de transport rutier de mărfuri și încurajează participarea expeditorilor de mărfuri, transportatorilor rutieri și a tuturor părților interesate din România.

Obiectivul principal al acestei Carte este de a îmbunătăți tratamentul șoferilor de transport rutier de mărfuri la locurile de încărcare și descărcare și, prin urmare, de a îmbunătăți condițiile de lucru, de a spori eficiența operațională și, în final, de a contribui la creșterea atractivității profesiei de conducător auto.

  • Transportul rutier este vital pentru mobilitate, lanțul de aprovizionare și economia globală.
  • Șoferii profesioniști sunt o resursă cheie a lanțului de aprovizionare.
  • Severitatea și urgența crizei de șoferi profesioniști necesită acțiuni urgente ale unei alianțe mai largi de părți interesate.
  • Tratamentul șoferilor la locurile de livrare este unul dintre elementele cheie pentru îmbunătățirea atractivității profesiei și, astfel, pentru combaterea crizei de șoferi.
  • Respectarea legii și respectul reciproc vor rămâne la baza valorilor noastre comune.

Recunoscând importanța aderării la valori comune și a promovării cooperării concrete la locurile de livrare, pentru a aborda eficient provocările actuale cu care se confruntă industria transporturilor rutiere de mărfuri, Carta promovează un  parteneriat bazat pe următoarele principii comune:

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR invită expeditorii de mărfuri, transportatorii rutieri și toate părțile interesate din România să semneze Carta IRU-ESC-ETF privind îmbunătățirea tratamentului șoferilor profesioniști de transport rutier la locurile de livrare.

Semnatarii vor contribui la transformarea industriei transportului rutier într-un loc mai bun de muncă și trebuie să se angajeze să îmbunătățească condițiile actuale de muncă.

Pentru a accesa Carta în limba română, click aici

Related posts