Un grup de consilieri de la PMB vor contesta interzicerea Uber și Taxify

Grupul consilierilor PNL face demersurile pentru atacarea în instanță a Hotarârii nr. 626/2017, privind regulamentul serviciului public de transport local în regim de taxi.

“Am în față 15 pagini (font Calibri, 11) de argumente juridice de ce anume Gabriela Firea și ai ei nu pot interzice aplicațiile de taxi în București. Încercăm să dăm un semnal clar că Bucureștiul nu este tagma jefuitorilor ci trebuie să devină un loc primitor economiei inovative.

Mâine dimineață (miercuri) depunem plângerile prealabile hotărârii de Consiliu General promovată de majoritatea PSD-ALDE-PMP, pe sub masă, pe Ordinea de zi suplimentară a ședinței ordinare de Consiliu din luna decembrie 2017”, spune Ciprian Ciucu.

Grupul de consilieri solicită prefectului municipiului București să-și îndeplinească rolul constituțional și legal de reprezentant al guvernului în teritoriu și de garant al respectării legii și să atace actul normativ menționat.

Principale argumente pentru atacarea actului respectiv sunt:

► Încălcarea Directivei nr. 1535/2015 (Directiva TRIS) și a H.G. nr. 1016/2004

Directiva nr. 1535/2015 privind prevenirea barierelor în calea comerțului (denumită în continuare “Directiva TRIS”) prevede:
„urmăreşte să prevină crearea unor bariere în calea pieţei interne înainte ca acestea să se materializeze. Statele membre notifică proiectele naţionale legislative privind produsele şi serviciile societăţii informaţionale Comisiei care analizează respectivele proiecte în contextul legislaţiei UE. Statele membre participă pe poziţie de egalitate cu Comisia la această procedură şi acestea pot, de asemenea, să emită avize privind proiectele notificate.”
Această procedură, instituită prin Directiva TRIS nu a fost respectată.

► Nerespectarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională

Hotărârea a fost adoptată cu încălcarea tuturor normelor imperative privnd transparența decizională, invocându-se așa zise circumstanțe excepționale (nedovedite).

► Hotărârea a fost adoptată prin folosirea excesului de putere (încălcarea competenței autorității și încălcarea drepturilor și libertăților cetățenilor)

Unele texte ale noii hotărâri adaugă la legea națională (Legea nr. 38/2003), prin depășirea atribuțiilor și competențelor de autoritate public locală, îngrădind astfel drepturile cetățenilor. Asfel, interzicerea aplicațiilor ca servicii ale societății informaționale, servicii expres reglementate de Legea nr. 365/2002 și care nu necesită o autorizare prealabilă (în acest sens, reglementarea comunitară incidentă este analizată într-o secțiune ulterioară); includerea abuzivă a unor aplicații în activitatea de dispecerizare, cu forțarea definiției dispecerizării, astfel cum aceasta este prevăzută de art. 11 lit. j) din Legea nr. 38/2003; introducerea obligativității transmiterii comenzii către taximetrist numai prin dispecerat și stație emisie-recepție, cu interzicerea în mod nelegal și abuziv a aplicațiilor, prin adăugare la lege (aplicația poate fi folosită doar de dispecerat și, în cele din urmă, comanda se transmite tot prin stație radio). Este încălcat astfel art. 21 alin. 3 din Legea nr. 38/2009, în conformitate cu care „angajarea serviciilor unui taxi se poate realiza telefonic sau prin alte mijloace”; interzicerea folosirii oricăror dispozitive mobile (inclusiv aplicații de tip GPS sau aplicații de comandă taxi) în timpul executării serviciului de transport persoane în regim de taxi – art. IV din Hotărâre.

Related posts