UE şi Ucraina au prelungit acordul privind transportul rutier

UE şi Ucraina au decis joi să prelungească şi să actualizeze actualul acord privind transportul rutier. Acordul urmăreşte să ajute Ucraina să acceseze pieţele mondiale prin facilitarea tranzitului prin ţările UE şi prin dezvoltarea în continuare a legăturilor sale cu piaţa UE, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Semnat pentru prima dată la 29 iunie 2022 în urma invadării pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, acordul a sporit substanţial schimburile comerciale rutiere dintre Ucraina şi UE, în beneficiul ambelor economii.

Prin urmare, acordul este prelungit până la 30 iunie 2025, cu reînnoire tacită pentru o altă perioadă de şase luni, cu excepţia cazului în care una dintre părţi nu este de acord şi are dovezi solide şi clare că există o perturbare majoră a pieţei sale de transport rutier sau că obiectivele acordului nu mai sunt, în mod evident, îndeplinite.

Pentru a îmbunătăţi punerea în aplicare, acordul cuprinde acum reglementări suplimentare: operatorii de transport trebuie să deţină documente care să ateste autorizaţia de transport internaţional şi respectarea acordului şi sunt necesare documente care să ateste că operaţiunile fără încărcătură sunt legate direct de o operaţiune de tranzit sau bilaterală, în conformitate cu acordul.

De asemenea, este prevăzută consolidarea respectării de către operatorii de transport rutier de mărfuri a obligaţiilor prevăzute în acord, în special combaterea fraudei, a falsificării documentelor conducătorului auto şi a încălcărilor normelor de siguranţă rutieră, care ar putea duce la pierderea drepturilor de a presta servicii de transport specificate în acord. În plus, este introdusă o clauză de salvgardare care să permită suspendarea acordului în anumite zone geografice în cazul în care o piaţă de transport rutier din această zonă se confruntă cu perturbări majore care pot fi atribuite acordului.

“De la acordul iniţial, exporturile rutiere ucrainene către UE au crescut semnificativ, adăugând peste 300.000 de tone de mărfuri exportate lunar. În acelaşi timp, importurile ucrainene din UE au crescut vertiginos, valoarea importurilor crescând de aproape trei ori în comparaţie cu valoarea exporturilor, ajungând la o valoare impresionantă de 700 milioane de euro pe lună. Extinderea prezentului acord este o expresie puternică a solidarităţii europene. Prin consolidarea acordului cu garanţii solide şi asigurarea fermă a respectării legii, punem bazele unor conexiuni de transport durabile care consolidează rezilienţa Ucrainei”, a declarat Adina Vălean, comisar pentru transporturi, în comunicat. 

Related posts