UE a ajuns la un acord privind interzicerea vânzărilor de autoturisme şi camionete cu motoare pe combustie din 2035

Consiliul şi Parlamentul European au ajuns, joi, la un acord politic provizoriu cu privire la standarde de performanţă mai stricte privind emisiile de CO2 pentru autoturismele şi camionetele noi, informează un comunicat de presă al Consiliului European.

În aşteptarea adoptării formale, colegiuitorii au convenit asupra unui obiectiv de reducere cu 55% a emisiilor de CO2 pentru autoturismele noi şi cu 50% pentru camionetele noi până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2021, precum şi asupra unui obiectiv de reducere cu 100% a emisiilor de CO2 atât pentru autoturismele noi, cât şi pentru camionetele noi până în 2035.

“Acest acord va deschide calea către o industrie a autovehiculelor modernă şi competitivă în UE. Lumea este în schimbare şi trebuie să rămânem în avangarda inovării. Cred că putem profita de această tranziţie tehnologică. De asemenea, calendarul avut în vedere le permite producătorilor de autoturisme să atingă obiectivele”, a declarat ministrul ceh al industriei şi comerţului, Jozef Sikela.

Mecanismul de stimulare în materie de reglementare va fi menţinut pentru vehiculele cu emisii zero şi cu emisii scăzute (ZLEV) până în 2030. Ca parte a acestui mecanism, dacă un producător îndeplineşte anumite valori de referinţă pentru vânzările de vehicule cu emisii zero şi cu emisii scăzute, acesta poate fi recompensat cu obiective mai puţin stricte privind emisiile de CO2. Colegiuitorii au convenit să crească valoarea de referinţă la 25% pentru autoturisme şi 17% pentru camionete până în 2030.

Acordul include o formulare privind combustibili neutri din punctul de vedere al emisiilor de CO2 pe baza căreia, în urma consultării părţilor interesate, Comisia va prezenta o propunere privind înmatricularea vehiculelor care utilizează exclusiv combustibili neutri din punctul de vedere al emisiilor de CO2 după 2035 în conformitate cu legislaţia UE, în afara domeniului de aplicare al normelor privind parcul de vehicule, şi în conformitate cu obiectivul neutralităţii climatice al UE.

Acordul include o clauză de revizuire prin care se va asigura că, în 2026, Comisia va evalua amănunţit progresele înregistrate în direcţia realizării obiectivelor de reducere cu 100% a emisiilor şi necesitatea de a revizui aceste obiective ţinând seama de evoluţiile tehnologice, inclusiv în ceea ce priveşte tehnologiile de reîncărcare pentru vehiculele hibride şi importanţa unei tranziţii viabile şi echitabile din punct de vedere social către emisii zero.

În plus, acordul include o consolidare a altor dispoziţii din regulamente, cum ar fi: reducerea plafonului creditelor de emisii pe care producătorii le pot primi pentru ecoinovaţii care reduc în mod verificabil emisiile de CO2 pe şosea, cu până la 4 g/km pe an din 2030 până în 2034 (în prezent stabilit la 7 g/km pe an). Comisia va elabora, până în 2025, o metodologie comună la nivelul UE pentru evaluarea întregului ciclu de viaţă al emisiilor de CO2 ale autoturismelor şi camionetelor introduse pe piaţa UE, precum şi pentru combustibilii şi energia consumate de aceste vehicule. Pe baza acestei metodologii, producătorii pot prezenta Comisiei, în mod voluntar, rapoarte cu privire la emisiile generate pe durata ciclului de viaţă de vehiculele noi pe care le introduc pe piaţă.

Acordul menţine o derogare pentru micii producători până la sfârşitul anului 2035.

Acordul politic provizoriu la care s-a ajuns în cursul negocierilor din cadrul trilogului va trebui acum adoptat formal de către Consiliu şi Parlament.

Propunerea de revizuire a standardelor de performanţă privind emisiile de CO2 pentru autoturisme şi camionete face parte din pachetul “Pregătiţi pentru 55”. Prezentat de Comisia Europeană la 14 iulie 2021, pachetul legislativ urmăreşte să permită Uniunii Europene să îşi reducă emisiile nete de gaze cu efect de seră cu cel puţin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, şi să atingă neutralitatea climatică în 2050.

Related posts