Transportatorii sunt revoltați: Acciza crește, rambursarea întârzie și proporția rambursării se înjumătățește

Uniunea Naționalã a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a solicitat la începutul anului premierului Ion – Marcel CIOLACU și Ministrului Transporturilor și Infrastructurii Sorin Grindeanu inițierea procedurii de restituire a accizei la carburant și implementarea unui mecanism automat de rambursare a pânã la 100% din acciza suplimentarã fațã de nivelul minim european, pentru menținerea competitivitãții sectorului transporturilor rutiere. Aceastã solicitare a industriei transporturilor rutiere vine în contextul majorãrilor succesive ale nivelului accizelor la motorinã, stabilite pentru anul 2024 care începând cu 1 iulie 2024, depãșește cu 109 euro/1000 litri rata minimã de impozitare prevãzutã de Directiva 96/2003.

UNTRR salutã deschiderea Guvernului, Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Ministerului Finanțelor care au elaborat și publicat Hotãrârea 153/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorina utilizatã drept combustibil pentru motor însã solicitã termene mai mici pentru analiza dosarelor și urgentarea efectuãrii plãților cãtre operatorii de transport.

Reamintim cã începând cu 1 ianuarie 2024 acciza la motorinã a crescut la 1.850,95 lei/1000 litri (372 Euro/1000 litri) și începând de astãzi 1 iulie 2024 înregistreazã o nouã creștere la 2.183,85 lei/1000 litri (439 Euro/1000 litri).

Conform Hotãrârii nr. 153 din 22 februarie 2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorina utilizatã drept combustibil pentru motor, valoarea ajutorului de stat acordat pentru compensarea creșterii accizei la motorinã este de 13 bani pe litrul de motorinã achiziționatã. Astfel, transportatorii rutieri primesc 13 bani pe litru de motorinã, în timp ce acciza suplimentarã a fost de 20.8 bani pe litru de la 01.01.2024 pânã la data de 30 iunie 2024 inclusiv, iar de astãzi 01.07.2024 a crescut la 54 bani pe litru de motorinã.

“Dupã aceastã majorare, acciza la motorinã a trecut pragul de 439 Euro la 1000 l și istoric vorbind, este cea mai mare accizã din România de dupã 1990. Pentru ca transportatorii sã poatã concura în condiții loiale cu transportatorii strãini, în România trebuie sã se activeze automat un mecanism de rambursare pânã la 100% din acciza suplimentarã fațã de nivelul minim european de 330 euro/1000 litri conform practicii din celelalte state europene.Transportatorii rutieri români solicitã cel puțin menținerea procentului de rambursare de 62% din acciza suplimentarã acordat pânã la 30 iunie 2024, aplicat la noua valoare a accizei suplimentare din 1 iulie 2024, adicã rambursarea a 34 bani/litru. Și, de asemenea, aceastã accizã trebuie returnatã în cel mai scurt timp cãtre operatorii de transport rutier care plãtesc motorina la scadente mult inferioare perioadelor de încasare a contravalorii operațiunilor de transport și fac eforturi considerabile pentru susținerea fluxului de numerar, mai ales în condițiile unei inflații și a unor dobânzi semnificativ mai mari decât în Europa de Vest” a spus Secretarul General UNTRR Radu Dinescu.

Conform Directivei 2003/96/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice, România, în calitate de Stat Membru UE are posibilitatea sã restituie diferența dintre nivelul standard al accizelor la nivel național și nivelul redus al accizelor cãtre operatorii economici licențiați în Uniunea Europeanã, care nu poate fi mai mic decât nivelul minim european de 330 Euro/1000 litri. Deci, considerând nivelul standard al accizei la motorinã de 439 Euro/1000 litri la care s-a ajuns luna acesta, România poate rambursa complet acciza suplimentarã de 109 Euro/1000 litri sau 54 bani pe litru în timp ce prin actualul cadru legislativ este prevãzutã rambursarea a numai 26 Euro/1000 litri sau 13 bani/l reprezentând doar 24%din acciza suplimentarã fațã de nivelul minim european în timp ce alte state europene ramburseazã pânã la 100%.

Precizãm cã în Spania, unde acciza standard la motorinã pentru anul curent este de 379 Euro/1000 litri, se restituie 49 Euro/1000 litri sau 4,9 Ct/l, asigurându-se astfel compensarea integralã a creșterii accizei raportatã la nivelul minim european de 330 Euro/1000 litri. Un alt Stat Membru care ramburseazã integral acciza suplimentarã este Croația, în timp ce Ungaria ramburseazã aproape 70% din acciza suplimentarã.
Alte State Membre UE precum Belgia ramburseazã 19,3 Ct/l respectiv 72% din acciza suplimentarã,  Franța 15 Ct/l respectiv 60% din acciza suplimentarã, iar Italia ramburseazã 21 Ct/l respectiv 75% din acciza suplimentarã.

Pentru perioada 24 ianuarie 2024 – 31 martie 2024, firmele de transport rutier au depus cererile de compensare și documentele aferente pentru restituirea supraaccizei în luna aprilie, însã deși acestea au fost analizate, transportatorii rutieri încã nu au primit niciun ban.

Potrivit legislației, ARR- administratorul schemei trebuie sã soluționeze cererile de restituire transmise de transportatori în termen de maximum 30 de zile lucrãtoare de la data depunerii cererii și sã transmitã cãtre ordonatorul principal de credite dispoziții de platã doar în zilele de 15 și 30 ale lunii.

Plata se efectueazã în lei, în termen de 30 de zile lucrãtoare de la data înregistrãrii la Registratura generalã a Ministerului Finanțelor a dispoziției de platã a ajutorului de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorinã, într-un cont deschis la Trezoreria Statului.

Statul român trebuie sã ținã cont cã industria transporturilor rutiere contribuie cu 46% la exportul de servicii al României și joacã un rol crucial în logistica mãrfurilor din țarã. Potrivit Analizei UNTRR – Piața Transporturilor Rutiere 2018-2030, în anul 2022 și preliminar în 2023, transportul rutier de mãrfuri a reprezentat 71% din totalul mãrfurilor transportate (inclusiv maritim) în termeni de tone-kilometri parcurși.

De la 1 iulie 2024, firmele de transport rutier se confruntã pe lângã creșterea accizelor la motorinã, timpii mari de așteptare la frontiere, costuri legate de retro-echiparea obligatorie cu tahograf inteligent 2 cu restricții de circulație instituie de autoritãți din cauza caniculei care genereazã costuri suplimentare și cu obligații pe RO e-Transport.

UNTRR solicitã Guvernului mãsuri urgente pentru ca schema de rambursare a supraacizei sã devinã operaționalã și sã se menținã procentul rambursãrii și dupã majorarea accizei de la 1 iulie 2024, noua valoare a sumei rambursate devenind 34 bani pe litrul de motorinã achiziționatã astfel încât transportatorii rutieri sã fie în continuare competitivi pe piața europeanã.

Related posts