Transportatorii solicită Ministrului Transporturilor și Infrastructurii să includă în discuțiile din cadrul următoarelor întâlniri la Bruxelles anularea prevederilor discriminatorii ale Pachetului Mobilitate 1 și sprijinirea companiilor afectate de criza COVID19

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR a semnalat Ministrului Transporturilor și Infrastructurii problematica europeană de actualitate în sectorul transporturilor rutiere și principalele provocări pentru firmele românești de transport rutier, solicitând intervenția urgentă a Ministrului român în cadrul reuniunilor la nivel european la care va participa în perioada următoare, pentru a sprijini supraviețuirea firmelor românești de transport rutier pe piața europeană de transporturi.

UNTRR reamintește că industria de transport rutier de mărfuri a fost în ultimii ani principalul contribuitor la exportul de servicii al României, cu o contribuție de 5,53 miliarde euro în 2020, însă evoluțiile negative recente la nivel european, determinate de adoptarea Pachetului Mobilitate 1 și de criza Covid-19, afectează semnificativ aceasta industrie, amenințând competitivitatea și chiar supraviețuirea multor firme care operează în acest sector economic important.
A. PACHETUL MOBILITATE 1
1. Începând cu data de 21 februarie 2022 camioanele romanești care operează în Uniunea Europeană vor fi obligate să se întoarcă în țară la fiecare opt săptămâni, indiferent dacă sunt încărcate sau goale.

Solicităm Ministerului Transporturilor și Infrastructurii acțiuni urgente împotriva prevederilor discriminatorii ale Pachetului Mobilitate 1, care afectează viabilitatea și competitivitatea transportatorilor rutieri români prin:

– prioritizarea acțiunilor României la Curtea de Justiție UE, dar și la nivelul Comisiei Europene și al Consiliului de Transport UE pentru anularea obligației întoarcerii acasă a camioanelor la 8 săptămâni, având în vedere impactul negativ asupra transportatorilor estici și asupra mediului, evidențiat de studiul recent al CE privind evaluarea impactului obligației întoarcerii regulate a vehiculului în statul membru de stabilire. Atenționăm că această prevedere discriminatorie a Pachetului Mobilitate 1 afectează grav nu numai industria de transport rutier, ci întreaga economie națională. Per total, obligația întoarcerii acasă a camioanelor introdusă prin acest nou pachet legislativ european va determina o scădere a veniturilor României din transportul rutier internațional de marfă cu 4,5 miliarde EUR, corespunzător unui impact net estimat de 3 miliarde EUR asupra economiei României. Aceasta reprezintă o scădere de 1,4% a PIB-ului României!

– introducerea unui cost de referință UE pentru transportul rutier după modelul Comitetului Național Rutier din Franța (www.cnr.fr ). UNTRR propune această soluție pentru a permite transferarea costurilor generate de cerințele legale către clienți. Așa cum în domeniul bancar se utilizează dobânda de referință EURIBOR + marja băncii, similar ar trebui utilizat în transportul rutier european Costul de referința UE + marja fiecărei firme de transport rutier, alături de eliminarea obligației întoarcerii acasă a camioanelor.
2. Începând din data de 20 august 2020 se interzice conducătorilor auto să-și efectueze în cabina camionului repausul săptămânal obligatoriu de 45 de ore sau mai mult.

Solicităm Ministerului Transporturilor și Infrastructurii să intervină la nivel european pentru a se permite efectuarea repausului săptămânal normal de 45 de ore în cabina camioanelor pe perioada pandemiei și până la dezvoltarea infrastructurii necesare de parcări sigure și securizate la nivel european.
3. Procedurile de control rămân subiective si ne-armonizate în Statele Membre ale Uniunii Europene

Solicităm Ministerului Transporturilor și Infrastructurii să intervină la nivel european pentru stabilirea unor proceduri corecte și armonizate de controlare a respectării regulilor europene în domeniul transporturilor rutiere, care să fie respectată în toate Statele Membre. Deși Comisia Europeană a clarificat că autoritățile de control nu trebuie să solicite șoferilor documente din care să rezulte că aceștia nu au efectuat repausul săptămânal în cabina camionului UNTRR a semnalat Ministrului Transporturilor și Infrastructurii practicile abuzive de control ale unor State Membre (Franța și Belgia) de exemplu prin care transportatorii români sunt în continuare amendați dacă nu pot prezenta documente precum facturi de hotel, chiar dacă șoferii declară că și-au petrecut repausul săptămânal normal la rude și nu la hotel.

4. Începând cu 2 februarie 2022 transportatorii romani trebuie să-și plătească șoferii în conformitate cu reglementările din Statele Membre unde aceștia desfășoară operațiuni de transport.

Solicităm Ministerului Transporturilor și Infrastructurii să intervină la nivel european pentru asigurarea transparenței reglementărilor naționale privind cerințele sociale/remunerația din fiecare Stat Membru, prin publicarea pe platforma CE a informațiilor relevante privind remunerația și regulile naționale ale fiecărui Stat Membru sau a link-urilor la sursele de informare ale fiecărui Stat Membru, disponibile în toate limbile UE.
B. CRIZA COVID19
1. Șoferii profesioniști sunt categoria cea mai testată împotriva COVID19, iar testarea acestora creează haos la frontiere și blocaje în lanțurile de aprovizionare UE

Solicităm Ministerului Transporturilor și Infrastructurii să intervină la nivel european pentru excluderea șoferilor profesioniști de la testarea Covid19 la frontiere și urgentarea adoptării Pașaportului de vaccinare UE, pentru a permite deplasarea șoferilor profesioniști în UE fără testare.
2. “Formularul de Localizare a Pasagerului” cerut de unele State Membre nu este disponibil în toate limbile UE

Solicităm Ministerului Transporturilor și Infrastructurii să intervină la nivel european pentru ca Statele Membre să asigure traducerea în toate limbile de circulație UE a “Formularului de Localizare a Pasagerului” solicitat cetățenilor străini care intră pe teritoriul național.
3. Industria transporturilor rutiere din Romania, deja pauperizată de contextul economic general, nu are resursele materiale pentru a se redresa și a continua să contribuie la economia națională.

Transportatorii solicită Ministerului Transporturilor și Infrastructurii să intervină la nivel european pentru alocarea de fonduri europene pentru sprijinirea redresării sectorului transporturilor rutiere după criza COVID-19, respectiv pentru digitalizarea transporturilor rutiere (documente transport eCMR și eTIR) și pentru decarbonizarea transporturilor rutiere având în vedere obiectivele ambițioase ale Pactului Verde UE. Tranziția verde în domeniul transporturilor rutiere este unul din domeniile prioritare pentru România, cu cea mai mare nevoie de sprijin prin finanțarea UE pentru:
· reînnoirea flotei (camioane, autocare și autobuze) cu vehicule funcționând pe combustibili alternativi prin acordarea de subvenții transportatorilor români de până la 50% din costul vehiculului, similare celor acordate transportatorilor din alte State Membre pentru achiziționarea vehiculelor CNG/LNG.
· dezvoltarea unei rețele de stații de alimentare CNG/LNG în România la un nivel similar celorlalte State Membre UE. Majoritatea Statelor Membre UE și-au dezvoltat o rețea de stații de alimentare CNG/LNG, iar în prezent, în Europa sunt 4000 stații CNG – în timp ce în România sunt numai 3 stații CNG. În lipsa unor măsuri clare imediate din partea Guvernului României care să stimuleze achiziția de vehicule comerciale CNG/LNG și dezvoltarea de stații de alimentare CNG/LNG în România, măsuri care vor avea impact pe următorii 7 ani, transportatorii români vor fi discriminați acasă de propriile autorități, iar industria românească de transport rutier va fi penalizată la nivel național și european.

Related posts