Transportatorii solicită Guvernului, MFP și ASF să nu modifice legea RCA

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice (MFP) și Autorității de Supraveghere Financiare (ASF) să nu modifice Legea nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA), întrucât se vor recrea condițiile dezechilibrelor grave în piața RCA și tarifele vor crește accentuat pentru toți deținătorii celor 8,2 milioane de vehicule din România, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice.

Cele mai importante modificări propuse prin proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.132/2017 urmăresc:

  • – abrogarea prevederilor ce limitează cheltuielile administrative și de vânzare ale poliței de asigurare ce pot fi incluse de către asigurători în calculul tarifelor de primă (în acest moment plafonate la 25%)
    – eliminarea obligației ASF de reglementare a modului de calcul al tarifelor de primă, a criteriilor de risc, a indicilor de încărcare, a coeficienților de majorare şi/sau corecție ori alte instrumente de ajustare a tarifelor de primă- eliminarea obligației BAAR de ofertare a primei de asigurare în cazul asiguratului cu risc ridicat.

Impactul adoptării acestor măsuri se va transpune prin creșterea tarifelor RCA fără să mai fie necesară nicio justificare.

Reamintim că prima de asigurare RCA este stabilită prin calcul actuarial, dar depinde și de alte elemente, precum marja de profit, canalele de distribuție, gradul de intermediere, comisioanele brokerilor, nivelul personalului companiei de asigurări și salarizarea. Aceste elemente sunt calculate în funcție de gradul de concurență și nivelul de maturitate al pieței.

În ceea ce privește concurența din piața RCA, practica precedentă a demonstrat că în lipsa unor reglementări stricte, companiile de asigurări s-au înțeles asupra prețurilor, situație sancționată de Consiliul Concurenței cu amenzi totale în valoare de 246.739.195,6 lei (aprox. 53 milioane euro) pentru încălcarea reglementărilor naționale și europene din domeniul concurenței prin coordonarea comportamentelor pe piață în vederea majorării tarifelor RCA. În acest sens, UNTRR solicită Consiliului Concurenței publicarea raportului final, pentru ca ASF să argumenteze în fața Comisiei Europene prevederile legale actuale și ca toți asigurații RCA din România să înceapă demersurile de recuperare a sumelor percepute în plus ca urmare a înțelegerilor neconcurențiale.

Referitor la nivelul de maturitate al pieței asigurărilor, în 2018 aproape 50% din primele brute subscrise pe clasa asigurărilor generale și peste o treime din total piață au reprezentat asigurări RCA. Dacă în țările dezvoltate din UE piața este dominată de segmentul asigurărilor de viață, în România aceasta este susținută de asigurările auto obligatorii RCA. Cu o pondere de numai 1,13% din PIB, asigurările confirmă stadiul ”încă în dezvoltare”, deși importante grupuri financiare internaționale sunt prezente pe plan local.

Reamintim că raportul Băncii Naționale a României (BNR) asupra stabilității financiare arată că sectorul asigurărilor din România prezintă ”o eficiență scăzută și dificultăți în gestionarea activității de subscriere, a riscului de selecție adversă și a hazardului moral”.

Totodată, după intrarea în vigoare a legii RCA nr. 132, anul 2017 a fost și primul în care piața de asigurări a înregistrat profit, după 10 ani de pierderi. Deși tarifele RCA au fost plafonate la începutul anului 2017 și raportate la tariful de referință după intrarea în vigoare a legii RCA, prin care au fost impuse cheltuieli administrative de 25%, iar ASF a reglementat modul de calcul al tarifelor de primă, asigurătorii RCA au înregistrat profituri de peste 400 de milioane de lei în 2017 și 2018, potrivit datelor de la MFP.

În aceste condiții, UNTRR solicită Guvernului, MFP și ASF ca Legea 132/2017 să nu fie modificatăsă transmită Comisiei Europene o analiză fundamentată privind situația pieței RCA din România cu accentuarea motivelor practice pentru care nu este benefică o schimbare a legislației și să vină cu măsuri suplimentare pentru a evita întoarcerea la situația de criză din perioada 2015-2016.

Totodată, UNTRR revine cu solicitarea desecretizării scrisorii primite de autoritățile române de la Comisia Europeană în temeiul art. 4(2) din Regulamentul european 1049/2001, întrucât impactul acesteia reprezintă ”un interes public superior care justifică divulgarea conținutului documentului în cauză”.

UNTRR consideră necesară continuarea eficientizării sectorului de asigurări RCA și creșterea gradului de cuprindere în asigurare, prin realizarea unui ghid de bune practici cu privire la daunele materiale (pentru eliminarea înțelegerilor ilicite din zona de service-uri auto), elaborarea unui ghid cu privire la vătămările corporale și uniformizarea deciziilor din instanțe, demersuri pentru includerea în programa școlară a orelor de siguranță rutieră și acordarea unui procent de 1% din primele brute subscrise pe RCA pentru campanii de siguranță rutieră și folosirea camerelor video CNAIR pentru depistarea autovehiculelor fără polițe RCA valabile.

Related posts