Tranportatorii anunță un “protest împotriva abuzurilor de pe piața asigurărilor RCA”

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) va organiza un protest de amploare, pentru a atrage atenția autorităților statului asupra nerespectării prevederilor legale de către Euroins. Guvernul României și ASF trebuie să ne protejeze de numeroasele derapaje existente pe piața asigurărilor RCA din România, cauzate de încălcări grave ale legii de societatea Euroins, care au creat prejudicii unui număr considerabil de transportatori, păgubiți în accidente rutiere.


Atragem atenția tuturor autorităților cărora legea le recunoaște atribuții de control și supraveghere – Guvern, Parlament, ASF – că situația existentă în prezent impune luarea unor măsuri urgente și efective, apte să remedieze derapajele existente în piață. Acestea trebuie să includă declanșarea unei anchete cu privire la modul de îndeplinire al obligațiilor de către personalul ASF însărcinat cu supravegherea pieței de asigurări și demiterea persoanelor care au girat aceste practici ilicite prin atitudinea lor pasivă. În caz contrar, practicile ilicite și rămase nesancționate ale Euroins vor conduce la crearea unor blocaje cu efecte devastatoare pentru piețele de transport și de asigurări RCA din România, care se vor răsfrânge inclusiv asupra situației consumatorilor și a siguranței pe drumurile publice.
Practicile ilicite reclamate afectează deja mii de persoane, întrucât efectele negative ale acestora nu se răsfrâng doar asupra transportatorilor, ci și asupra celorlalte categorii de persoane păgubite. Gravitatea situației este cu atât mai evidentă în condițiile în care Euroins, care deține peste 30% din piața RCA la nivel național și un număr de aproximativ două milioane de asigurați RCA, nu este singura societate de asigurări care săvârșește astfel de abuzuri.
În luna noiembrie 2019, în spațiul public au apărut două note interne ale Euroins, prin care acest asigurător a dat instrucțiuni angajaților săi în sensul de a gestiona dosarele de daună – create ca urmare a evenimentelor survenite în trafic -, într-o manieră care încalcă flagrant dispozițiile legislației în domeniu, respectiv Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie și Norma ASF nr. 20/2017 privind asigurările auto din România. Aceste instrucțiuni au fost, ulterior, puse în aplicare, personalul Euroins adoptând o conduită abuzivă și profund prejudiciabilă persoanelor păgubite, manifestată, între altele, prin refuzul de a efectua constatarea daunelor în condițiile legii, diminuarea nejustificată a despăgubirilor, prin aplicarea unor criterii și modalități de calcul arbitrare și contrare legii și refuzul de înregistra cereri de despagubire.
Deși legislația în vigoare prevede obligația asigurătorului de a înregistra toate documentele la dosarul de daună, Euroins a implementat o „reglementare” proprie, dispunând repetarea procedurii și înregistrarea unei noi cereri în cazul documentației incomplete. Procedând astfel, asigurătorul urmărește să tergiverseze soluționarea dosarului și emiterea ofertei de despăgubire, urmărind să-și procure avantaje necuvenite, în detrimentul consumatorilor de asigurări.
Toate aceste abuzuri și practici ilicite au loc pe o piață reglementată și supravegheată de ASF, care a refuzat în mod constant să aplice asigurătorilor sancțiuni punctuale și adecvate gravității faptelor constatate și care să fie apte de a descuraja repetarea acestora. La începutul anului 2019, Euroins a avut un comportament similar în ceea ce privește gestionarea dosarelor de daună, fapt ce a condus a declanșarea unui control al ASF, inclusiv pentru monitorizarea acestui asigurător pe o perioadă de două luni. Cu toate acestea, nu au fost luate măsuri de sancționare a practicilor ilicite constatate, fapt ce nu a făcut decât să încurajeze săvârșirea unor noi abuzuri de către societatea Euroins. Probabil se așteaptă împlinirea termenului de prescripție pentru constatarea și sancționarea faptelor acestui asigurător.
În același timp, Euroins pretinde că despăgubirile sunt ajustate „astfel încât să corespundă nivelului mediu de trai din România”. Așa cum transportatorii, obligați prin lege să încheie contracte de asigurare RCA, au obligația de a achita prețul integral al poliței, la fel și asigurătorul are obligația de a achita cuantumul integral al despăgubirilor, astfel cum sunt stabilite prin lege, nu în funcție de criterii imaginate de acesta.
Este de neconceput ca asigurătorul sa aibă numai drepturi – de a stabili în mod liber și de a încasa prețul polițelor, de a ajusta cuantumul despăgubirilor, în timp ce asigurații au doar obligații – de achita prețul polițelor și, în cazul producerii unui accident pentru care nu au nicio culpă, de a suporta din resurse proprii costurile reparațiilor. Acțiunile de protest vor continua până la remedierea derapajelor menționate.

Related posts