Schimbări majore pentru toți șoferii, la Parlament. Apare „instanța supremă în RCA”. Sancțiuni pentru asigurătorii care dau sume prea mici pe daune, plăți în avans de până la 4.000 de lei

Vă prezentam, cu această ocazie, amdendamentele referitoare la plata reparației doar în baza unei convenții între asigurător și păgubit și la limitarea oferirii unei mașini la schimb. De această dată, vorbim despre propunerile PSD în ceea ce privește nivelul sancțiunilor pentru întârzieri la plata daunei ori pentru reparații neconforme, cât și despre noile puteri conferite SAL-Fin, Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor de sub umbrela ASF, care devine practic “instanță supremă” în RCA.

Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non bancar (SAL-FIN) va căpăta puteri de „instanță supremă” în ceea ce privește daunele acoperite pe RCA, dacă un amendament propus de parlamentarii PSD.

Propunerile vin din zona Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), după ce au fost discutate inclusiv cu reprezentanții pieței, unele amendamente fiind analizate și de conducerea anterioară a ASF. Modificările au în vedere o echilibrare și modernizare a sistemului, pe un fond favorabil generat de ieșirea din piață a asigurătorilor care aveau mari probleme cu plata daunei (ultimele două nume City Insurance și Euroins).

De altfel, chiar SAL-Fin este o structură în cadrul ASF, iar folosirea acestei entități în echlibrarea pieței vine ca un lucru firesc, având în vedere că rolul ASF este unul dublu, adică asigurarea stabilității pieței(dependentă de RCA) și protecția asiguraților. Poziționarea instituției este, deci, una neutră, singurul interes fiind, în final, existența unei piețe funcționale.

Citește și: Schimbări majore pentru toți șoferii, în Parlament. Cele mai mari modificări din istoria legii RCA: Nu mai poți repara la orice service, nu mai primești mașină la schimb decât în anumite condiții

SAL-Fin, noua instanță supremă în domeniul RCA, oferă servicii gratuite.  Sancțiune de 10.000 de lei pentru ficare caz în care se constată că asigurătorul a diminuat valoarea daunei

Iată ce spune amendamentul referitor la noile puteri SAL-FIN:  „În situaţia în care părţile nu se înţeleg în amiabil asupra cuantumului despăgubirii prin încheierea unei convenții, suma care nu face obiectul litigiului este plătită de către asigurătorul RCA înainte ca acesta să se fi soluţionat prin negocieri între o comisie înființată la nivelul asigurătorului RCA și persoana prejudiciată, ori prin impunerea unei soluţii de către SAL-FIN sau de către instanţa judecătorească.”

Amintim că, așa cum Economica arăta în exclusivitate, în cadrul aceluiași pachet de amendamente se propune ca reparația să se facă doar în baza unei convenții între asigurător și păgubit. Păgubitul va putea alege dintr-un număr de service-uri cu care asigurătorul are convenții, iar dacă alege o altă unitate repratoare suma ce urmează a fi plătită trebuie agreată anterior cu asigurătorul în baza unor documente justificative.

Iată cum explică autorii amendamentului modificarea privind atribuțiile SAL-Fin: „Se propune scurtarea timpului de soluționare a litigiilor prin impunerea soluției SAL-FIN. Se are în vedere și stabilirea unei sancțiuni aplicabile asigurătorilor RCA în situația în care soluția SAL-FIN este contrară deciziei adoptate de către aceștia. În același timp ca urmare a definirii diminuării nejustificate introduse prin intermediul art. 21 alin. (51) în forma adoptată de Senat s-a introdus în prezentul proiect și sancțiunea pentru această acțiune.”. Această sancțiune ajunge la 10.000 de lei pentru fiecare întârziere ăn parte și ea se adaugă doar celorlalte amenzi și sancțiuni administrative prevăzute deja de lege.

Prin diminuare nejustificată a despăgubirii se înțelege inclusiv situația în care instanța de judecată sau SAL-FIN obligă asigurătorul la plata unor sume suplimentare față de cele achitate de asigurător pe cale amiabilă. În cazurile în care despăgubirile se stabilesc de către SAL-FIN sau prin hotărâre judecătorească, asigurătorul RCA acordă despăgubiri în baza soluţiei impuse de SAL-FIN sau în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă.

Scad penalizările aplicate firmelor care întârzie cu plata daunelor, se modifică propunerea votată de Senat privind suma maximă ce poate fi plătită în avans, direct păgubitului

Pe de o parte, așa cum se poate vedea mai sus, se vor putea aplica sancțiuni mai multe asigurătorilor care nu își respectă obligațiile față de păgubiți (ei vor fi sancționați inclusiv dacă SAL-Fin constată că suma ce trebuia plătită păgubitului este mai mare decât cea stabilită de asigurător), însă pe altă parte scade semnaificativ sancțiunea ce este aplicată pentru întârzieri la plata daunei.

„Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul prevăzut la alin. (4) sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea sau întârzie achitarea despăgubirii, acesta este obligat la plata unor penalităţi de întârziere calculate la nivelul dobânzii legale penalizatoare pentru obligaţii băneşti calculate conform Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănesti; plata penalităţilor se face odată cu plata despăgubirii, fără a fi necesară o solicitare expresă de plată a acestora”, arată documentul analizat de noi.

Și autorii explică:

„Dobânda legală penalizatoare este reglementată printr-un act normativ special de calculare a acesteia, respectiv Ordonanței Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănesti, aceasta fiind actualizată automat funcție de condițiile pieței pe baza ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României; La momentul de față prevederile actuale din Legea nr. 132/2017 impun o dobândă de 72% pe an (0,2 % pe zi).”

Va fi o reducere substanțială a sancțiunii, mai ales în perioadele în care inflația este scăzută și deci și dobânda de politică monetară a BNR este mai jos. În prezent, de exemplu, dobânda penalizatoare calculată conform legii (dobânda de referință+4%) este de 11% pe an, față de 72% cum este în cazul întârzierilor la plata despăgubirilor din RCA.  Așadar, dacă propunerile de modificare devin literă de lege mâine, sancțiunea suportată de asigurători pentru întârzieri scade de aproape șapte ori.

Mai departe, autorii pachetului de amendamente propun și reglementarea plăților în avans direct către păgubit (așa numita regie proprie, situații în care asigurătorul îi oferă păgubitului o sumă cu care să își repare singur mașina), însă într-un mod diferit față de cel votat deja de Senat. După cum  scria Economica, în cadrul Senatului s-a stabilit ca plățile în avans să se facă doar pentru daune de până în 400 de euro (2.000 de lei). În Camera Deputaților se propune dublarea acestei valori.

„La solicitarea persoanei prejudiciate, despăgubirile pot fi achitate anticipat reparației vehicolului avariat cu condiția ca valoarea totală a despăgubirii să nu depaseașcă 4.000 de lei”, arată documentul.

Și autorii amendamentului explică: „Se reglementează valoarea despăgubirii în lei și se impune majorarea valorii pragului pentru care se pot acorda despăgubiri anticipate având în vedere faptul că dauna medie înregistrată pentru daune materiale este de 8.867 de lei la nivelul anului 2023. Se modifică astfel valoarea despăgubirii ce poate fi achitată anticipat reparației bunului avariat la jumătate din valoarea daunei medii menționate anterior și a valorii salariului mediu brut pe econimie la începutul lunii ianuarie 2024 (7.567 de lei).”.

Nu în ultimul rând, propunerea legislativă arată că reparațiile din service vor trebui astfel făcute încât mașina să poată circula în condițiile legale.

Related posts