Propuneri pentru schimbarea Codului Rutier: Sancțiunile pentru vitezomani, spre înăsprire radicală, până la confiscarea mașinii 

Depăşirea cu mai mult de 100 km/h a vitezei maxime admise va fi sancționată de la 9 la 20 puncte-amendă și, complementar, cu suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru180 de zile, iar la repetarea faptei în decurs de 6 luni, perioada va fi majorată cu încă 30 de zile. În plus, pentru depășirea cu mai mult de 100 km/h a vitezei maxime admise se va aplica, complementar, reţinerea certificatului de înmatriculare a autovehiculului timp de 6 luni, iar dacă în această perioadă este identificat în trafic autovehiculul cu certificat de înmatriculare reţinut, agentul constatator dispune sancţiunea contravenţională complementară a confiscării autovehiculului.

Măsurile sunt prevăzute într-un proiect legislativ susținut de reprezentanți ai tuturor partidelor de guvernământ și co-inițiat chiar de liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache.

Inițiatorii arată că deşi prin modificarea introdusă în Codul rutier de prin Ordonanţa Guvernului nr. 1/2022 s-a încercat temperarea conducătorilor auto şi implicit a traficului, conştientizarea conducătorilor auto că trebuie să reducă viteza, se pare că această modificare nu a avut rezultatul scontat. Astfel, de la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 1/2022, respectiv 27 februarie şi până la dat de 30 august 2022, peste 3.440 de conducători auto au depăşit cu peste 70 km/h limită de viteză legală, iar numărul de accidente din cauza nerespectării regimului legal de viteză a fost foarte mare, fiind prima cauză a producerii de accidentelor rutiere grave.

Va fi reglementat un nou prag de viteză, respectiv depăşirea cu mai mult de 100 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, pentru care se va aplica o perioadă majorată de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, respectiv 180 de zile. În cazul în care, într-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, se constată o nouă faptă de depăşire cu mai mult de 100 km/h a vitezei maxime admise, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârşirea faptei se majorează de drept cu încă 30 de zile. â

Astfel, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, va fi modificată şi completată cu noi articole. – La articolul 102, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins: ”(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioada de 180 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul ori de tractor agricol sau forestier a faptei de depăşire cu mai mult de 100 km/h viteza maximă admisă pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic”. – La articolul 103, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: ”(2) în cazul în care conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai săvârşeşte, într-un interval de şase luni de la data restituirii permisului de conducere, o nouă faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3), art. 102 alin (4) sau art. 102 alin (5), perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce aplicată pentru săvârşirea faptei se majorează de drept cu încă 30 de zile. Perioada de suspendare majorată se comunică în termen de 15 zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce”.

Totodată, va fi reglementată o nouă sancţiune complementară, respectiv depăşirea cu mai mult de 100 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum, respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, va fi sancţionată cu reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului pe o perioadă de 6 luni. În aces caz, poliţistul rutier va elibera conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile. Dacă în perioada de 6 luni de reţinere a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, un agent constatator identifică în trafic autovehiculul care are certificatul de înmatriculare sau de înregistrare reţinut, acesta dispune sancţiunea contravenţională complementară a confiscării autovehiculului.

În acest sens, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, va fi modificată şi completată la articolul 103, după alineatul (9), prin introducerea a două noi alineate, alin. (10) şi (11), cu următorul cuprins: ”(10) Depăşirea cu mai mult de 100 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic se sancţionează complementar cu reţinerea certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculul pe o perioadă de 6 luni. Poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile. Dacă în perioada de 6 luni de reţinere a certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului, perioadă începută cu ziua imediat următoare celei expirării valabilităţii dovezii înlocuitoare, un agent constatator identifică în trafic autovehiculul care are certificatul de înmatriculare sau de înregistrare reţinut, acesta dispune sancţiunea contravenţională complementară a confiscării autovehiculului care are certificatul de înmatriculare sau de înregistrare reţinut”. ”(11) Mijlocul de transport confiscat potrivit alin. (10) se valorifică în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, cu modificările şicompletările ulterioare”.

Autorii proiectului susțin că prin luarea de măsuri asemănătoare, în unele ţări din Uniunea Europeană (Olanda, Franţa), dar şi în afara acesteia (Marea Britanie) s-a constatat o reducere a celor care sunt depistaţi cu o viteză care depăşeşte regimului legal de viteză cu mai mult de 100 km/h.

Related posts