Permisul auto de tip C, CE și D ar putea fi obținut la vârste mai mici

Titularii unui certificat de competență profesională vor putea obține permisul de conducere de la vârsta de 18 ani, în loc de 21 de ani, în cazul vehiculelor din categoria C și CE, respectiv de la 21 ani, în loc de 24 de ani, în cazul vehiculelor din categoria D și DE.

Măsurile sunt prevăzute într-un proiect de lege al Guvernului, transmis spre dezbatere legislativului în octombrie 2020, dar adoptat abia acum de Parlament, prin votul final al Camerei Deputaților. Proiectul, care fusese respins de Senat în urmă cu doi ani, transpune norme europene în vigoare. De ce este important: Legislația actuală prevede că vârsta minimă pentru obținerea permisului de conducere este de: a) 16 ani împliniți, pentru categoriile de vehicule AM, A1 și B1; b) 18 ani împliniți, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E și Tr; c) 20 de ani împliniți, dacă persoana are o experiență de cel puțin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniți, pentru motocicletele din categoria A; d) 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 și D1E, precum și pentru triciclurile cu motor din categoria A; e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb și Tv.

Potrivit proiectului, prin excepție de la vârsta minimă prevăzută de 21 de ani, vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentru categoriile C și CE va fi de 18 ani, cu condiția ca solicitantul să dețină un certificat de competență profesională pentru atestarea unei calificări inițiale, acordat pe baza participării la un curs și a promovării unui test. ”Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alin. (4) lit. d), permisul de conducere pentru categoriile de vehicule C și CE se eliberează de la vârsta de 18 ani cu înscrierea în acesta a codului național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezența instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea certificatului de calificare profesională inițială, denumit în continuare CPI, astfel cum acesta este reglementat prin art. 1 alin. (3) din Normele privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, cu modificările și completările ulterioare, sau cu înscrierea codului european armonizat privind deținerea unui CPI”, stabilește proiectul de lege.

Totodată, prin excepție de la vârsta minimă prevăzută de 24 de ani, vârsta minimă pentru eliberarea unui permis de conducere pentru categoriile D și DE va fi de 21 de ani, cu condiția ca solicitantul să dețină același tip de certificat de competență profesională menționat. ”Prin excepție de la vârsta minimă prevăzută la alin. (4) lit. e), permisul de conducere pentru categoriile de vehicule D și DE se eliberează de la vârsta de 21 de ani cu înscrierea în acesta a codului național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României în prezența instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea CPI sau cu înscrierea codului european armonizat privind deținerea unui CPI”, mai prevede proiectul.

Related posts