Ministerul Transporturilor: Prevederile din OM nr. 3/2020 privind noile restricţii de circulaţie nu se aplică şi transportului rutier de mărfuri şi de persoane

Ministerul Transporturilor: Prevederile din OM nr. 3/2020 privind noile restricţii de circulaţie nu se aplică şi transportului rutier de mărfuri şi de persoane. Toate prevederile din OM nr. 1 şi 2 din 2020 referitoare la transportul rutier rămân valabile.

În vederea clarificării unor aspecte ce decurg din aplicarea Ordonanţelor Militare (OM) emise până în prezent Ministerul Transporturilor ne-a anunțat că face următoarele precizări:
Preocuparea manifestată de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru sectorul de transport rutier atât de marfă cât şi de persoane s-a materializat şi prin includerea propunerilor făcute de către industria de profil în prevederile Ordonanţelor Militare emise în această perioadă. Astfel că prevederile din Ordonanţa Militară nr. 3/2020 privind noile restricţii de circulaţie nu se aplică şi transportului rutier de mărfuri şi de persoane, astfel cum a fost stabilit prin Ordonanţele Militare nr. 1 şi nr. 2/2020.

În acest sens menţionăm că prevederile art. 4 din Ordonanţa Militară nr. 1/2020 stabilesc următoarele:
“(1) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 3,5 t au obligaţia ca, în punctul de trecere a frontierei, să aibă asupra lor şi să poarte mijloace individuale de protecţie, precum dezinfectant, mănuşi, mască pentru faţă, precum şi să prezinte documente care atestă traseul de deplasare până la destinaţie.
(2) Conducătorii de autovehicule prevăzuţi la alin. (1), care sosesc din “zone roşii” sau “zone galbene” ori au tranzitat aceste zone, nu se supun măsurilor de carantină sau izolare, dacă la prezentarea în punctul de trecere a frontierei nu manifestă simptomatologie asociată COVID-19.”
Prin Ordonanţa Militară nr. 2/2020 a fost completat art. 4 din Ordonanţa Militară nr. 1/2020, astfel:
-“La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 t.”

În concluzie, toate prevederile din OM nr. 1 şi 2 din 2020 referitoare la transportul rutier rămân valabile, ele nefiind abrogate prin OM nr. 3/2020.

Related posts