Consiliul Concurenţei: Un sfert dintre maşinile aflate în circulaţie nu au RCA valabil

Aproximativ un sfert dintre maşinile aflate în circulaţie nu au RCA valabil, pentru că proprietarii au încheiat poliţa pentru o perioadă foarte scurtă – o lună -, iar apoi au uitat să o reînnoiască, potrivit datelor furnizate de Consiliul Concurenţei la solicitarea AGERPRES.

“O problemă o constituie reducerea gradului de cuprindere în RCA cauzată, probabil, de existenţa poliţelor de asigurare cu durata foarte scurtă. Sunt destul de multe maşini în circulaţie (aproximativ un sfert), care nu au RCA valabil, pentru că proprietarii au încheiat poliţa pentru o perioadă foarte scurtă – o lună – iar apoi au uitat să o reînnoiască. Ca urmare, noi am propus ca poliţele RCA să se poată încheia pentru 6 sau 12 luni, pentru persoane fizice, şi pentru o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, pentru persoanele juridice”, spune autoritatea de concurenţă.

Consiliul Concurenţei menţionează că prin implementarea noului pachet legislativ din domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă au fost eliminate, în mare parte, disfuncţionalităţile care au condus, în anii anteriori, la dezechilibre între cererea şi oferta de pe piaţă. Din analiza datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Consiliul susţine că se observă o evoluţie favorabilă a indicatorilor specifici sectorului RCA. De exemplu, a scăzut valoarea ratei combinate şi, în acelaşi timp, s-a îmbunătăţit lichiditatea societăţilor de asigurare, totalul activelor depăşind nivelul obligaţiilor pe termen scurt.

Autoritatea de concurenţă precizează că s-a implicat în procesul de evaluare a cauzelor care au determinat aceste dezechilibre şi a făcut o serie de recomandări pentru îmbunătăţirea funcţionării pieţei şi care, în mare parte, au fost preluate în legislaţia primară şi secundară, cum ar fi: introducerea posibilităţii de compensare directă; implementarea unui sistem de punctaj pentru fiecare tip de leziune şi suferinţă pricinuită de un accident auto, în vederea creării unui punct de referinţă pentru instanţele de judecată în cazul acordării despăgubirilor morale pentru vătămări corporale şi deces; luarea în calculul a clasei bonus/malus a istoricului şoferului, nu doar a combinaţiei unice şofer-vehicul.

De asemenea, Consiliul Concurenţei menţionează şi utilizarea tehnologiilor de tip telematics în determinarea primei RCA; agregarea datelor statistice la nivelul pieţei şi diseminarea acestora; asigurarea accesului la cazierul de conducător auto; interconectarea bazei de date CEDAM cu Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) în vederea creşterii gradului de cuprindere în asigurare a RCA, prin verificări încrucişate; declararea la emiterea poliţei a tuturor şoferilor uzuali ai vehiculului (în vederea evaluării mai precise a riscului de daună).

În urma introducerii acestei prevederi, evoluţia primelor va fi diferită de la caz la caz. În unele cazuri, în care riscurile cresc, primele vor fi mai mari, iar pentru cazurile în care riscurile se diminuează primele vor fi mai mici.

Nu în ultimul rând este amintită rafinarea criteriilor de risc folosite în calculul tarifului de primă.

“Totuşi, o parte dintre aceste recomandări, deşi preluate în legislaţie, nu se aplică încă. De exemplu, încă nu a fost elaborat sistemul de punctaj pentru leziuni, nu există încă produse de asigurări RCA bazate pe tehnologiile de tip telematics (există un singur produs pilot lansat de Groupama pentru CASCO), nu este asigurată interoperabilitatea celor două baze de date, CEDAM şi DRPCIV. Cu toate că în ultima perioadă nu au existat companii care să părăsească piaţa, dimpotrivă, au intrat noi actori, indicatorii specifici arată o piaţă RCA puternic concentrată. Ca urmare, vom continua monitorizarea pieţei asigurărilor auto, dar este necesară şi o supraveghere atentă din partea ASF, pentru a putea adopta măsuri corective în eventualitatea în care ar apărea unele disfuncţionalităţi”, susţine Consiliul Concurenţei.

Totodată, instituţia precizează că preţul poliţelor RCA se stabileşte în mod liber pe piaţă, de către fiecare asigurător în parte, pe baze actuariale şi ţinând cont de capacitatea de subscriere a riscurilor. ASF, în calitate de autoritate de supraveghere şi reglementare în domeniul asigurărilor, poate verifica în ce măsură o eventuală majorare a primelor RCA este justificată de creşteri ale unor componente de cost.

Conform Consiliului Concurenţei, reglementările în materie de RCA trebuie să asigure un echilibru între prime şi despăgubiri, astfel încât niciuna dintre părţi să nu aibă de suferit: asiguratul nu trebuie să fie supus unei presiuni exagerate a nivelului primei, victima nu trebuie să se afle în situaţia în care să nu i se poată plăti o despăgubire corectă şi promptă, iar asiguratorul nu trebuie să ajungă în situaţia de a nu-şi putea onora obligaţiile.

“Faptul că s-au înregistrat progrese în funcţionarea pieţei asigurărilor, nu înseamnă că nu mai sunt necesare unele ajustări. Aceste aspecte au fost sesizate şi de Comisia Europeană, care a trimis României o ‘scrisoare de punere în întârziere” (o etapă premergătoare declanşării procedurii de “infringement”), solicitând explicaţii cu privire la anumite prevederi ale legislaţiei RCA. Ca urmare, colaborăm cu ASF, pentru a identifica măsurile ce se impun pentru armonizarea legislaţiei RCA cu reglementările europene, respectiv consolidarea pieţei şi creşterea gradului de protecţie a asiguraţilor, inclusiv în cadrul grupului de lucru creat pentru elaborarea documentelor de răspuns al României la scrisoarea de întâmpinare pentru a evita declanşarea procedurii infringement”, spun reprezentaţii Consiliului Concurenţei.

Aceştia susţin că mai sunt câteva aspecte care creează îngrijorări, dar pe care speră să reuşească să le elimine prin preluarea în legislaţie şi a celorlalte recomandări ale instituţiei, odată cu alinierea la prevederile UE. Una dintre acestea o reprezintă cea menţionată anterior, respectiv că aproximativ un sfert dintre maşinile aflate în circulaţie nu au RCA valabil pentru că proprietarii au încheiat poliţa pentru o perioadă foarte scurtă – o lună – iar apoi uită să o reînnoiască.

“De asemenea, creşterea cheltuielilor cu despăgubirile plătite pentru daune materiale poate fi cauzată şi de lipsa controlului asiguratorilor asupra tarifelor practicate de unităţile reparatoare. Având în vedere relaţia tensionată dintre asigurători şi societăţile de service noi am propus introducerea unei prevederi cu privire la elaborarea de către ASF, împreună cu societăţile de asigurare şi unităţile de reparaţii auto reprezentative, sau cu organizaţiile profesionale ale acestora, a unui cod de conduită aplicabil în relaţia dintre societăţile de asigurare şi unităţile de reparaţii auto, în vederea evitării prejudiciilor aduse consumatorilor”, se mai spune în document.

În acelaşi timp, autoritatea de concurenţă reaminteşte că are în derulare o investigaţie privind o posibilă încălcare a regulilor naţionale şi comunitare de concurenţă de către Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare din România (UNSAR), Media Xprimm SRL, societăţile de asigurare membre UNSAR, precum şi alte societăţi de asigurare.

Related posts