Comisia Europeană a publicat Ghidul privind aplicarea noilor reguli ale detașării șoferilor care operează transporturi rutiere internaționale de mărfuri în UE, limitând dreptul transportatorilor rutieri români de a opera 2 transporturi intracomunitare crosstrade

Comisia Europeanã a publicat Ghidul privind aplicarea noilor reguli ale detașãrii șoferilor care opereazã transporturi rutiere internaționale de mãrfuri în UE, limitând dreptul transportatorilor rutieri români de a opera 2 transporturi intracomunitare crosstrade exceptate de la detașare și extinzând aplicarea detașãrii și la cursele cu camionul gol, contrar prevederilor Directivei 1057/2020.


Comisia Europeanã – CE a publicat Ghidul de Întrebãri și Rãspunsuri pentru clarificarea aplicãrii noilor reguli ale detașãrii șoferilor care opereazã transporturi rutiere internaționale de mãrfuri în UE care se vor aplica din 02.02.2022, conform prevederilor Directivei 1057/2020 de stabilire a unor norme specifice privind detașarea conducãtorilor auto în sectorul transportului rutier. Ghidul CE privind aplicarea noilor reguli ale Directivei 1057/2020 pentru transporturile rutiere internaționale de mãrfuri în UE poate fi consultat în limba englezã pe  https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-questions-and-answers_en . Ghidul urmeazã sã fie publicat de CE și în limba românã. 

Uniunea Naționalã a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR semnaleazã cu îngrijorare faptul cã Ghidul Comisiei Europene, în loc sã clarifice regulile europene realizeazã, de fapt, o interpretare restrictivã a acestora, prin care limiteazã dreptul transportatorilor rutieri români de a opera 2 transporturi intracomunitare crosstrade exceptate de la detașare și extinde aplicarea regulilor detașãrii și pentru cursele efectuate cu camionul gol dacã acestea sunt legate de un transport crosstrade, contrar prevederilor Directivei 1057/2020 de stabilire a unor norme specifice privind detașarea conducãtorilor auto în sectorul transportului rutier.1. Ghidul CE privind detașarea șoferilor care opereazã transporturi rutiere internaționale de mãrfuri în UE conduce la o “falsã exceptare” a operațiunilor crosstrade de la regulile detașãrii limitând dreptul transportatorilor rutieri români de a opera 2 transporturi intracomunitare crosstrade exceptate de la detașare, contrar prevederilor Directivei 1057/2020.
Astfel, conform Normelor specifice privind detașarea conducãtorilor auto stabilite prin Directiv1057/2020, sunt exceptate de la prevederile detașãrii transporturile rutiere bilaterale și pânã la 2 transporturi rutiere intracomunitare crosstrade efectuate pe lângã operațiunile de transport bilateral. Conform acestor prevederi, un transportator rutier român care realizeazã un transport bilateral dus-întors România-Germania cu camionul complet încãrcat care este exceptat de la regulile detașãrii, mai poate efectua încã 2 operațiuni crosstrade exceptate de la regulile detașãrii, de exemplu:
• 1 crosstrade Germania-Franța, dupã finalizarea primului transport bilateral România- Germania
• 1 crosstrade Franța-Belgia, înainte de începerea celui de-al doilea transport bilateral Germania- România.

Cu toate acestea, conform interpretãrii CE sunt exceptate de la detașare numai operațiunile de transport rutier internațional crosstrade efectuate în cadrul unei operațiuni de transport rutier bilateral. În aceastã situație, operațiunile crosstrade exceptate de la detașare ar fi numai transporturi cu încãrcãturã parțialã a camionului efectuate în cadrul unui transport bilateral care ar pleca din România cu camionul parțial încãrcat cu marfã cãtre un alt Stat Membru UE. Deci, în exemplu de mai sus, camionul românesc ar trebui sã fie încãrcat parțial cu marfã din România cãtre Germania, putând ca pe traseu sã mai încarce marfã (în limita disponibilã rãmasã în camion) din Ungaria pe care sã o descarce de ex. în Austria (= 1 operațiune crosstrade exceptatã de la detașare conform actualei interpretãri CE), pe traseul operațiunii de transport bilateral cãtre Germania. Precizãm cã aceste situații sunt rar întâlnite în practica realã și conduc, de fapt, la aplicarea integralã a regulilor detașãrii, fãrã excepțiile precizate în cadrul Directivei 1057/2020. În consecințã, actuala interpretare a Comisiei Europene privind detașarea șoferilor profesioniști conduce la o “falsã exceptare” a operațiunilor crosstrade de la regulile detașãrii limitând dreptul transportatorilor rutieri români de a opera 2 transporturi intracomunitare crosstrade exceptate de la detașare, contrar prevederilor Directivei 1057/2020.
2. Ghidul CE privind detașarea șoferilor care opereazã transporturi rutiere internaționale de mãrfuri în UE extinde aplicarea regulilor detașãrii și pentru cursele efectuate cu camionul goldacã acestea sunt legate de un transport crosstrade sau cabotaj, contrar prevederilor Directivei 1057/2020
Conform interpretãrii Comisiei Europene, operațiunile de tranzit (exceptate de la detașare cf. Directivei 1057/2020) ar trebui sã fie diferențiate de operațiunile cu camionul gol și ar trebui aplicate regimuri diferite de detașare în fiecare caz. Astfel, conform Ghidului CE, o operațiune de tranzit este întotdeauna scutitã de regulile de detașare, în timp ce:· cursã fãrã încãrcãturã este exceptatã de la regulile detașãrii numai dacã este efectuatã în legãturã cu o operațiune de transport bilateral,
· o cursã fãrã încãrcãturã nu va fi exceptatã de la regulile detașãrii  atunci când este efectuatã în legãturã cu cabotajul sau operațiunile internaționale nebilaterale care intrã sub incidența regulilor de detașare(crosstrade). Aceastã situație reprezintã o interpretare restrictivã a Comisiei Europene, care nu se regãsește în cadrul prevederilor Directivei 1057/2020.
Uniunea Naționalã a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR a solicitat Comisarului European pentru Transporturi – Adina Vãlean sã intervinã ferm pentru a opri Comisia Europeanã de la aceste interpretãri restrictive ale aplicãrii noilor reguli ale detașãrii care practic eliminã o parte din excepțiile importante de la detașare prevãzute în cadrul Directivei 1057/2020 și în consecințã, limiteazã dreptul transportatorilor rutieri români de a beneficia de aceste reguli speciale.

 

Related posts