CE propune măsuri importante de liberalizare a transportului rutier de persoane în UE, în cadrul Pachetului pentru Mobilitate Curată

Comisia Europeană a publicat pe 08.11.2017 a doua partea a pachetului mobilitate, propunând acțiuni pentru o mobilitate curată, printre care și măsuri importante de liberalizare a piețelor naționale pentru servicii regulate cu autobuze și autocare și a excursiilor localemenite să stimuleze dezvoltarea de legături cu autobuzul pe distanțe lungi în Europa și să ofere alternative la utilizarea autoturismelor personale prin opțiuni de mobilitate suplimentare, de mai bună calitate și mai ieftine, în special pentru persoanele cu venituri reduse.

O creștere cu 7% a utilizării autobuzelor și autocarelor în UE ar conduce, în opinia Comisiei, la reducerea costurilor de poluare a aerului cu 500 de milioane de euro și a costurilor legate de accidente cu 2,8 miliarde de euro. Mobilitatea pentru grupurile sociale defavorizate ar crește, de asemenea, cu 130 de miliarde de pasageri-kilometri.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR salută această inițiativă a Comisiei Europene, care recunoaște transportul cu autobuzul și autocarul ca fiind cel mai curat și mai eficient mijloc de transport, fapt evidențiat de mulți ani de industria transporturilor rutiere de persoane în cadrul campaniei globale pentru Mobilitate Inteligentă (Smart Move) promovate de Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere (IRU) și activ derulate de UNTRR în România.

Principalele măsuri vizate de Comisia Europeană prin Pachetul pentru Mobilitate Curată

Prin Pachetul legislativ pentru o Mobilitate CuratăComisia a făcut un pas decisiv în ceea ce privește punerea în aplicare a angajamentelor asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris cu privire la reducerea obligatorie cu cel puțin 40 % a emisiilor de CO2 pe plan intern până în 2030. Pachetul privind mobilitatea curată include următoarele documente:

– Noi standarde privind CO2, pentru a-i ajuta pe producători să îmbrățișeze inovarea și să furnizeze vehicule cu emisii scăzute pe piață. 
– Directiva privind vehiculele nepoluante, pentru a promova soluțiile de mobilitate curată în procedurile de achiziții publice.
– Un plan de acțiune și soluții de investiții pentru instalarea la nivel transeuropean a unei infrastructuri pentru combustibili alternativi
– Revizuirea directivei privind transportul combinat, care promovează utilizarea combinată a diferitelor moduri de transport de mărfuri (de exemplu, camioane și trenuri) prin facilitarea folosirii stimulentelor de către întreprinderi.
– Revizuirea Regulamentului privind serviciile de transport de persoane cu autobuze și autocare, propunând deschiderea piețelor naționale pentru servicii regulate, pentru a stimula dezvoltarea acestor servicii care va contribui la reducerea în continuare a emisiilor generate de sectorul transportului și a congestionării traficului. 
– Inițiativa privind bateriile astfel încât vehiculele și alte soluții privind mobilitatea, precum și componentele acestora, să fie concepute și produse în UE.

Măsuri de liberalizare a transportului rutier de persoane prin revizuirea Regulamentului 1073/2009

În cadrul Pachetului pentru Mobilitate Curată publicat pe 08.11.2017, Comisia Europeană propune revizuirea Regulamentului european nr. 1073/2009 privind normele comune pentru accesul pe piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul, prin extinderea cadrului de aplicare al Regulamentului 1073/2009 la piețele naționale de servicii regulate, pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu pe piețele interne, cu obiectivul de a garanta o concurență echitabilă și eficientă pe toate piețele interne și de a stimula inițiativele de afaceri în beneficiul pasagerilor. Propunerea CE este în concordanță cu Cartea albă privind politica comună în domeniul transporturilor “Foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem competitiv și eficient de utilizare a resurselor sistem de transport “(2011). 

Principalele propuneri ale CE privind revizuirea Regulamentului 1073/2009:

– Liberalizarea piețelor naționale de servicii regulate, care vor putea fi efectuate de transportatori rutieri nerezidenți pe baza unei autorizații obținute printr-o procedură simplă și transparentă. Transportatorii nerezidenți ar trebui să fie în măsură să opereze servicii regulate naționale în aceleași condiții ca și transportatorii rezidenți.

– Accesul nediscriminatoriu la terminale – CE  propune măsuri de asigurare a drepturilor de acces la terminale pentru toți operatorii  în condiții corecte, echitabile, nediscriminatorii și transparente, în scopul operării serviciilor de transport regulate.

– Liberalizarea excursiilor locale și eliminarea restricțiilor privind cabotajul prin servicii regulate: CE propune eliminarea cerinței ca serviciile regulate, prestate de un operator de transport nerezident în statul membru gazdă să fie parte a unui serviciu regulat internaţional, precum și a cerinței ca operaţiunile de transport de cabotaj să nu se efectuează independent de un astfel de serviciu internaţional.

– Abolirea foilor de parcurs ca documente de control – măsură prin care CE urmărește reducerea poverii administrative pentru transportorii europeni de persoane.

Related posts