BAAR: Asigurătorii din România nu vor mai emite începând din 1 iunie polițe Carte Verde valabile în Rusia și Belarus

Asigurătorii din România nu vor mai emite, începând cu 1 iunie 2023, documentul Carte Verde cu valabilitate în Federaţia Rusă şi Belarus, iar asigurările Carte Verde emise în aceste state nu mai sunt valabile în ţara noastră, informează Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR).

„Măsura survine ca urmare a încetării acordurilor bilaterale care au fost încheiate între birourile (naţionale) Carte Verde din toate statele membre ale Spaţiului Economic European (SEE), deci inclusiv BAAR, şi Birourile Naţionale din Federaţia Rusă şi Belarus”, se menţionează în comunicat.

Ca urmare a acestei decizii, posesorii de autovehicule înmatriculate în România care doresc să circule cu acestea pe teritoriul Republicii Belarus sau al Federaţiei Ruse sau care se află în statele respective după data de 1 iunie 2023 au obligaţia să încheie asigurări de frontieră la intrarea în aceste state, respectiv asigurări de răspundere civilă auto în cazul în care se găsesc deja pe teritoriul acestora.

„Detaliile privind condiţiile de asigurare precum şi societăţile la care se pot încheia asigurări de frontieră în Belarus şi Federaţia Rusă pot fi găsite pe pagina de internet a BAAR la adresa www.baar.ro. Începând de la aceeaşi dată, posesorii de (auto)vehicule înmatriculate în Belarus şi Federaţia Rusă care doresc să circule cu acestea pe teritoriul României sunt obligaţi fie să deţină o Asigurare de frontieră valabilă încheiată într-un stat membru din SEE sau Elveţia, fie să încheie o Asigurare de frontieră în România. În prezent, în România, asigurări de frontieră se pot încheia la societatea Omniasig Vienna Insurance Group”, se mai spune în comunicat.

Conform sursei citate, Sistemul Carte Verde funcţionează în baza unor acorduri de drept privat care se încheie între birourile naţionale din statele care au aderat la Recomandarea nr. 5 de la Geneva din 1949. Astfel, denunţarea unui acord se poate face la iniţiativa oricărui birou, cu un preaviz de 12 luni.

„Având în vedere însă libera circulaţie în spaţiul comunitar, birourile naţionale din statele membre ale Spaţiului Economic European au încheiat între ele un acord conform căruia dacă cel puţin 1/3 din aceste birouri denunţă un acord bilateral, toate celelalte birouri vor denunţa şi ele acordul respectiv. Deoarece, în luna mai 2022, 12 birouri naţionale din state, aparţinând SEE, au denunţat acordurile bilaterale cu birourile naţionale din Federaţia Rusă şi din Belarus, toate celelalte birouri naţionale din SEE (deci inclusiv BAAR) au denunţat acordurile respective, cu acordarea unui termen de preaviz de 12 luni care se împlineşte la 31 mai 2023, ora 23:59 CET”, se precizează în document.

Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România a informat instituţiile abilitate, respectiv Poliţia de Frontieră şi Direcţia Poliţiei Rutiere despre încetarea valabilităţii documentelor de asigurare Carte Verde pentru vehiculele înmatriculate în Belarus şi Federaţia Rusă începând cu 1 iunie 2023, urmând ca acestea să adopte măsurile de control care se impun.

Related posts