Au mai rãmas 2 zile pânã la intrarea în vigoare a Directivei detașãrii în transporturile rutiere internaționale la nivel european

Firmele de transport rutier din România care efectueazã operațiuni de transport rutier internaționale în Uniunea Europeanã (UE) și Regatul Unit (operațiuni de crosstrade și cabotaj), trebuie sã respecte din data de 2 februarie 2022 prevederile Directivei detașãrii 1057/2020.

Directiva prevede cã șoferii profesioniști ai firmelor de transport rutier care efectueazã operațiuni de crosstrade sau cabotaj pe teritoriul UE și al Regatului Unit , vor trebui înregistrați în cadrul platformei lansate de Comisia Europeanã – IMI, urmând ca acestora sã le fie emise certificate de detașare cu valabilitatea de maximum 6 luni, pe care trebuie sã le deținã în format electronic sau pe hârtie la bordul vehiculelor.

Sunt excluse de la prevederile Directivei detașãrii care intrã în vigoare în data de 2 februarie 2022, operațiunile de transport bilateral, tranzitul și pânã la 2 transporturi rutiere intracomunitare crosstrade efectuate pe lângã cele inițiale de bilateral.

Pentru a ajuta firmele de transport rutier din România sã respecte prevederile Directivei detașãrii, UNTRR a lansat platforma www.detasaretransport.ro, unde operatorii de transport rutier pot beneficia de managementul certificatelor de detașare.

Prin înregistrarea pe platforma www.detasaretransport.ro firmele de transport rutier au acces la gestionarea declarațiilor de detașare, alerte la expirarea acestora și în caz de control din partea autoritãților din statele membre și comunicare cu autoritãțile competente ale statului membru în care a avut loc detașarea.

Totodatã, firmele de transport rutier vor beneficia de informații actualizate cu privire la cerințele privind detașarea din fiecare stat membru.

Deși CE a declarat cã noile reguli privind declarațiile de detașare au ca scop reducerea sarcinii administrative ce revine operatorilor și simplificarea procesului de transmitere a declarațiilor de detașare printr-un portal unic al UE, care va înlocui  site-urile web naționale din statele membre UE precum SIPSI, MILOG, LIMOSA, MELDLOKET, UTIK, LSDB – cu toate acestea, noile proceduri CE rãmân complexe și împovãrãtoare pentru transportatorii rutieri, în special pentru firmele mici care trebuie sã aloce resurse umane suplimentare pentru gestionarea volumului mare de declarațiii de detașare solicitate de CE pentru fiecare șofer și pentru fiecare țarã.

La nivel european, România este a 8-a piațã de transport rutier din Uniunea Europeanã și se poziționeazã pe locul 3 în UE la operațiunile de transport rutier internațional de tip cross-trade (10,5%) și cabotaj (8,2%).

Reamintim cã UNTRR a contestat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene prevederile discriminatorii ale Pachetului Mobilitate 1, care restricționeazã grav activitatea transportatorilor români în UE, iar acțiunea juridicã este în curs și sprijinitã de Guvernul României.

UNTRR încurajeazã firmele de transport rutier care doresc sã apeleze la servicii de management privind certificatele de detașare sã lucreze cu cei care sunt de partea lor, întrucât le oferã atât un beneficiu, cât și suport în fața autoritãților naționale și internaționale.

Related posts