ASF: Numărul poliţelor RCA a crescut în 2018

Prima medie RCA anualizată a scăzut în 2018 comparativ cu anul precedent cu aproximativ 12% (ajungând la suma de 612 lei). Exprimat în unităţi anuale (pentru a ţine seama de durata diferită a poliţelor), numărul de contracte RCA încheiate până la 31 decembrie 2018 a fost în creştere cu 11% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior ( 5.873.613 contracte).

Pe ansamblul pieţei asigurărilor de locuinţe (obligatorii şi facultative), în anul 2018 s-a consemnat o creştere a primelor brute subscrise de aproximativ 4% comparativ cu anul precedent, iar valoarea indemnizaţiilor brute plătite s-a diminuat cu 13%.

Subscrierile aferente asigurărilor facultative de locuinţe, pe parcursul anului 2018, au înregistrat o creştere de aproximativ 5% comparativ cu anul precedent.

Ponderea semnificativă a elementelor de rang 1 în total fonduri proprii eligibile indică faptul că, la nivel de piaţă, capitalul deţinut de societăţile de asigurare din România este de foarte bună calitate (preponderent capital propriu). La sfârşitul anului 2018, fondurile proprii eligibile să acopere SCR au atins nivelul de 5,10 miliarde lei, iar în ceea ce priveşte elementele componente, elementele de rang 1 fără restricţii s-au menţinut cu ponderea cea mai mare (89%).

La nivelul întregii pieţe de asigurări, numărul de contracte de asigurare în vigoare la finalul anului 2018 a fost în creştere faţă de anul precedent cu 5% (14.998.578 contracte). Numărul de contracte de asigurare în vigoare la finalul anului 2018 pentru asigurările generale reprezintă 89% din totalul numărului de contracte, în creştere cu 8% comparativ cu numărul contractelor în vigoare la finalul anului 2017.

Activele totale ale societăţilor de asigurare au crescut cu 3,28% în anul 2018 comparativ cu valoarea înregistrată în anul anterior. În anul 2018 s-a continuat îmbunătăţirea indicatorilor de solvabilitate. La sfârşitul lunii decembrie a anului 2018 toate societăţile de asigurare îndeplineau atât cerinţele necesarului de capital de solvabilitate (SCR), cât şi cerinţele minime de capital (MCR). De asemenea, ratele SCR şi MCR, calculate la nivelul pieţei ca raportul dintre totalul fondurilor proprii eligibile să acopere cerinţele de capital şi valoarea totală a necesarului de capital, au înregistrat valori supraunitare.

Rata SCR la nivelul pieţei s-a situat la un nivel de 1,71, iar rata MCR la o valoare de 3,87. La finalul lunii decembrie 2018 valoarea totală a rezervelor tehnice brute constituite de societăţile de asigurare se situa la un nivel de peste 16 miliarde lei, în creştere cu aproximativ 5% faţă de sfârşitul anului 2017 (15.636.987.050 lei). Din valoarea totală a rezervelor tehnice brute, 56,07% reprezintă rezerve constituite pentru asigurările generale, în timp ce 43,93% din totalul rezervelor tehnice sunt constituite pentru activitatea de asigurări de viaţă. Asigurările de sănătate au cumulat la finalul anului 2018 prime brute subscrise în valoare de 335 milioane lei, în creştere cu aproximativ 60% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Numărul de contracte în vigoare la sfârşitul perioadei de raportare s-a mărit cu circa 33%, iar cea mai ridicată pondere este deţinută de asigurările de sănătate de la nivelul pieţei de asigurări generale (95,31%).

În anul 2018, societăţile de asigurare autorizate şi reglementate de ASF au subscris prime brute în valoare de 10,14 miliarde lei, în creştere cu 4,5% faţă de valoarea înregistrată în anul 2017.

Valoarea primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale a crescut cu 4,6% în anul 2018 comparativ cu anul precedent, în timp ce valoarea subscrierilor pentru activitatea de asigurări de viaţă a înregistrat o creştere de 4,3%.

Related posts