Transportatorii solicită autorităților române măsuri de atenuare a impactului crizei COVID-19 asupra sectoarelor esențiale ale economiei

În contextul intrării României în stare de urgență, Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR solicită autorităților române măsuri de atenuare a impactului crizei COVID-19 asupra sectoarelor esențiale ale economiei românești. Transportatorii solicită: “Țineți deschise sectoarele care dacă sunt afectate produc imediat efecte catastrofale!”

Derogare de la scutire temporară și limitată a aplicării timpilor de conducere și de odihnă pentru șoferii vehiculelor care transportă marfă

ISCTR ne anunță că, a apărut o notificare de la Comisia Europeană privind aplicarea de către România a derogării prevăzute la art.14 (2) din Regulamentul CE nr. 561/2006. Modificarea apare ca urmare a situației extraordinare de criză din cauza pandemiei de COVID-19 (Coronavirus), ROMÂNIA a convenit cu privire la o scutire temporară și limitată a aplicării timpilor de conducere și de odihnă pentru șoferii vehiculelor care transportă MĂRFURI. Această scutire este acordată în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 și scopul acestui document este de a notifica de îndată…